Op 15 maart 2013 wordt de Girobank - die momenteel in verband met het moratorium voor zoveel onrust en ongerustheid zorgt - door toezichthouder Centrale Bank (CBCS) voor het eerst ‘geïnstrueerd’, namelijk om specifieke leningen/exposures aan een bepaalde groep klanten ‘gezien het hoge concentratierisico’ te beperken.
Om welke groep klanten het gaat, is niet precies bekend. Dat maakt het document ‘Acties CBCS met betrekking tot Girobankproblematiek’, in handen van het Antilliaans Dagblad, niet duidelijk.
Giro BankDe Centrale Bank houdt Giro, met bankier Eric Garcia aan het hoofd, dan al scherp in de gaten. Vanaf maart 2009 onderzoekt CBCS de kwaliteit van de activa, management & organisatie alsmede de naleving van wet en richtlijnen; onder meer om de rentabiliteit en liquiditeit te analyseren.
Een jaar later, in november 2010, is er het eerste signaal van irritatie: CBCS verzoekt Girobank ‘voor de laatste keer’ om alle documenten voor de beoordeling van de verkoop van de bank in te dienen. Giro is dan in handen gekomen van de Amerikaanse IIG (International Investment Group) van Martin Silver en David Hu, die beiden commissaris worden.
IIG Trade Opportunities Fund nv houdt 100 procent in Giro Holdings nv, dat op haar beurt 58,1 procent houdt in Girobank. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft 39,8 procent, terwijl het Land Curaçao 2,1 procent houdt (in de voormalige Girodienst).
Er volgen ook in die tijd allerlei onderzoeken van CBCS; onder meer in oktober 2011 naar de adequaatheid van het ‘liquiditeitsrisicomanagement framework’. In april 2012 gevolgd door beoordeling van - alweer - de kwaliteit van de activa. Dat gebeurt ook in maart 2013; opnieuw staan de liquiditeit en solvabiliteit daarbij centraal.
En dan - op 23 april van dat jaar - volgt een eerste instructie conform de Landsverordening Toezicht Bank- en Kredietwezen (LTBK). De instructie heeft betrekking op ‘de kwaliteit van de kredietportefeuille en de interne controleomgeving’ bij de instelling.
Toevallig of niet (en dit maakt geen deel uit van het lijstje ‘Acties CBCS’ maar weet de redactie), op exact dezelfde dag brengt de Girodirectie het jaarverslag 2012 uit; er is, zo blijkt, geen vuiltje aan de lucht. Op de website van Girobank staat verder ook dat op 23 april 2013 door Ernst & Young Accountants een handtekening wordt gezet onder de financiële jaarcijfers. EY zal in de jaren daarna met andere berichten komen.
Het grote publiek weet dan (nog) van niets, maar achter de schermen woedt een hele strijd. Want volgens de actielijst van de CBCS wordt op 5 juni 2013 ingegrepen: aangezien weinig vooruitgang wordt geboekt ten aanzien van de instructie van de Centrale Bank wordt Girobank per 1 juli ‘onder stille curatele geplaatst’.
F04 05 ANALYSE Chronologie Girobank 2Op 14 augustus volgt een tweede instructie aan de bankdirecteuren Eric Garcia, Stephen Capella en Richard Rajack (alle drie ‘bestuurders’). De instructie heeft betrekking op specifieke acties die door Girobank ondernomen moesten worden.
De situatie escaleert, want twee dagen later (op 16 augustus 2013), informeert CBCS dat zowel de bestuurders als de commissarissen ‘hoofdelijk aansprakelijk zullen worden gesteld voor schade voortvloeiende uit handelingen die zij zonder de voorafgaande goedkeuring van de stille curatoren hebben uitgevoerd’. Commissarissen zijn op dat moment: Martin Silver, David Hu, Philip Martis, Willem van Bokshorst, Anthony Cijntje en Dieudonné van der Veen.
Op 16 december 2013 wordt de vergunning ingetrokken en spreekt het gerecht de noodregeling uit ten aanzien van Girobank. En op 6 januari 2014 wordt Girobank International nv onder stille curatele geplaatst.
Dan volgt de lange weg naar het in kaart brengen van de situatie en het zoeken van een partij die Giro wil overnemen. Anno 2019 en 2020 is dat laatste nog niet gelukt. Het vermogenstekort blijkt veel aanzienlijker dan vooraf gedacht, de verliezen veel structureler - ondanks een over 2012 gerapporteerde winst - dan bekend, en er is een zeer aanzienlijke schuld opgebouwd bij CBCS.
Op 14 april 2014 informeert CBCS de bestuurders van Girobank - Garcia cum suis - dat hun contractuele relatie met de instelling wordt beëindigd, rekening houdend met een opzegtermijn van zes weken.
Verschillende commissarissen hebben de Centrale Bank dan al geïnformeerd dat zij hun functie bij Giro hebben neergelegd; de commissarissen die dat nog niet deden worden door CBCS ‘per direct ontslagen’.
Er volgens gesprekken met de aandeelhouders: APC en Giro Holdings (IIG Trade Opportunities Fund) in verband met de ‘herkapitalisatie’ en hoe zij aan de vergunningseisen zullen voldoen. ,,Echter, de aandeelhouders zijn er niet in geslaagd om een herkapitalisatie- en herstructureringsplan voor Girobank bij de Centrale Bank in te dienen.”
F04 05 ANALYSE Chronologie Girobank 1CBCS schakelt een extern accountantskantoor in om de kredietportefeuille van Giro te beoordelen. Iets later wordt op verzoek van CBCS door de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de ‘integriteit van de kwaliteitsbeoordeling van de leningenportefeuille door het externe accountantskantoor’ geëvalueerd.
Er komen gerichte onderzoeken naar mismanagement van de voormalige directeuren. Deze dienen als input voor forensisch onderzoek, onder andere door Forensic Services Caribbean, die hebben geresulteerd in aangiftes bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen de voormalige bestuurders van Girobank.
Ook is er een ‘quick scan review’ van Giro Holdings nv, de vennootschap die met 58,1 procent de grootaandeelhouder is van de bank, en die voor de volledige 100 procent in handen is van IIG Trade Opportunities Fund nv.
Sinds 2014 en ‘ongoing, zoals in de lijst met acties van CBCS staat genoemd, is de Centrale Bank bezig met het proces voor het vinden van potentiële partner(s) voor Giro. Er worden gesprekken gevoerd met diverse partijen.
In september 2015 bericht CBCS de grootste aandeelhouder - Giro Holdings (lees: IIG) - dat zij de formele ‘Bidder Qualification Application’ niet heeft ontvangen en dat zij hierdoor geen discussies meer zal aangaan met de aandeelhouder met betrekking tot de herkapitalisatie van Girobank.
In december 2015 is er even optimisme; een potentiële koper krijgt een vergunning om door te gaan met de bankactiviteiten van Giro. Deze dient binnen twee maanden aan de voorwaarden te voldoen. In geval van niet-naleving zal de verleende vergunning worden ingetrokken.
Dan blijft het lange tijd stil. Totdat in juli 2017 de CBCS aan APC Bank nv (van pensioenfonds APC) een bankvergunning verstrekt om door te gaan met de bankactiviteiten van Giro.
Opvallend of niet, pas in maart 2018 doet de Centrale Bank onderzoek voor het beoordelen van de ‘asset quality’ met de focus op de onderpandwaarde van de leningenportefeuille en het incassoproces. Ook dan blijft CBCS in onderhandeling met diverse partijen voor de herkapitalisatie van Giro dan wel overname van de bankactiviteiten. ,,Ongoing”, zoals het document ‘Acties CBCS met betrekking tot Girobankproblematiek’ meldt.

Benoemde gemachtigden Girobank nv/beëindigde aanstelling
Christian Peterson (bestuurder): 16 december 2013 - februari 2015
Ersilia de Lannooy (bestuurder): 16 december 2013 - 15 april 2014
Rochelle Monte (bestuurder): 16 december 2013 - 15 april 2014
Philip Martis (commissaris): 16 december 2013 - 15 april 2014
Dieudonné van der Veen (commissaris): 16 december - 15 april 2014
Gregory Damoen (commissaris): 16 december 2013 - 16 september 2017
Eric Garcia (bestuurder): 16 december 2013 - 19 december 2013
Carel Lopez (bestuurder): 15 april 2014 - 10 augustus 2015
Shaffie Wihby (bestuurder): 15 april 2014 - 23 april 2014
Terrence Lacle (bestuurder): 21 augustus 2014 - 10 augustus 2015
Reinildo de Lanoy (bestuurder): 6 oktober 2017 - 1 februari 2018
Christian Peterson (bestuurder): 6 oktober 2017 - 20 maart 2018
Harman ten Holt (bestuurder): 6 oktober 2017 - 12 december 2018
Geomaly Martes (commissaris): 6 oktober 2017 - 1 maart 2018
Alvin Francisco (commissaris): 6 oktober 2017 - heden
Roland Ignacio (commissaris): 6 oktober 2017 - heden
Cornelis Rojer (bestuurder): 8 augustus 2018 - heden
Margareth Boskaljon-Römer (bestuurder): 12 februari 2019 - heden
Rygane Manuel (bestuurder): 12 februari 2019 - heden

 


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).