De wet geldt voor iedereen. Voor álle bewoners: van Gato tot Jan Thiel. En voor álle bedrijven: van eenmanszaak tot de grootste bank met duizend werknemers. Dus óók voor de dertien casino’s op Curaçao. Dat casino-eigenaren het niet eens zijn met een wettelijke regeling mag en is hun goed recht. En misschien hebben ze zelfs inhoudelijk gelijk dat de heffing buitenproportioneel is. Maar de wet is de wet en geldt ook hen. Zolang de wet, in dit geval de vernieuwde Eilandsverordening Casinowezen van kracht is - op democratische wijze met een meerderheid door de wetgever tot stand gebracht - dienen zij zich er aan te houden. Zoals de gewone burger omzetbelasting (OB) en, als hij werkt, loonbelasting betaalt. Zich hieraan onttrekken kan en móet leiden tot het treffen van sancties en desnoods sluiting. Anders wordt het een free for all. Dat geldt overigens voor de belastingplichtige, als wel voor de instantie die belast is met de naleving van de wet, de controle en inning - de Gaming Control Board. En natuurlijk helemaal voor de overheid/regering, die het algemeen belang dient te dienen - en niet dat van een handjevol casino-uitbaters - en daarmee onder meer te zorgen voor voldoende inkomsten en een sluitende begroting. Met de pas aangetreden nieuwe coalitie is het echter omgekeerd: uit keiharde en betrouwbare informatie waarover de redactie beschikt, blijkt dat het zittende politieke bestuur wil ‘gedogen’ dat de casino-industrie zich massaal niets aantrekt van de wet en slechts de belastingen afdraagt die de casino’s zelf wensen te betalen. Het initiatief hiervan is afkomstig van Ivar Asjes, tot vorige week nog gedeputeerde van Financiën. Hij is nota bene van Pueblo Soberano, de partij van met Helmin Wiels die altijd fel van leer trekt tegen de ‘netwerken’ en andere kringen van machthebbers op het eiland. De casino-eigenaren die al jaren een lobby voeren tegen nieuwe heffingen, die onderling besluiten om zich niet te houden aan de wettelijke bepalingen en die ondanks de verplichting daartoe ook hun boeken nauwelijks tot niet open stellen, lijken juist bij uitstek zo’n machtsblok. In zijn nieuwe functie als voorzitter van het parlement behoort Asjes er nu juist op toe te zien dat de regering de wet tot op de letter toepast en naleeft; van gedogen kan geen sprake zijn. Hij, zijn partij en de coalitie hebben in deze verkeerd gegokt. Er mag niet zomaar - zonder gewichtige en valide redenen - worden afgeweken van de wet, omdat dit anders een vrijbrief wordt voor anderen. Verder mag van de casino’s een redelijke bijdrage worden verwacht aan de overheidskas en daarmee een evenwichtige begroting.

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.