Alom schaarste. Weinig of onvoldoende geldmiddelen. Vooral de publieke sector kampt ermee. Om de eindjes aan elkaar te knopen - en te voldoen aan de strikte normen die zijn gesteld aan de overheidsfinanciën - moet er, zo lijkt het, telkens opnieuw en meer worden bezuinigd. Nog dieper gesneden. Bijna niets wordt daarbij ontzien en vooral hulpbehoevenden voelen het. Dan is het moeilijk te begrijpen dat op sommige terreinen nauwelijks iets wordt gedaan om geld - dat in dit geval letterlijk op straat ligt, namelijk het aandeel van de parkeergelden dat het Land toebehoort - te innen. Er waren twee rapporten van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) nodig en ook twee adviezen van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) om de regering - nadat meerdere opeenvolgende kabinetten het onderwerp links hebben laten liggen - ertoe te bewegen alsnog een beheersovereenkomst te sluiten met de particuliere Parking Authority Curaçao (PAC). ,,Eerdaags kunnen we meer vertellen over de gemaakte afspraken”, aldus PAR-minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) onlangs. Het gaat om een beheersovereenkomst die al acht (!) jaar geleden opgesteld had moeten worden. Deze overeenkomst is nu nog amper twee jaar geldig en dan komt er een nieuwe aanbesteding voor het parkeerbeheer in de binnenstad. Doordat er nimmer een beheersovereenkomst was, heeft PAC ook nooit voldaan aan de verplichte afdracht van de verbruiksvergoeding. Deze was eerder gesteld op 25 procent over de inkomsten. Nu wordt een vast bedrag afgesproken dat PAC alsnog in de overheidskas moet storten, maar dit komt wel uit op een lager totaal dan het kwart van de inkomsten. Het ‘PAC-dossier’ verraadt grote laksheid. Zo concludeert de Rekenkamer na recent vervolgonderzoek dat de diverse bewindslieden belast met VVRP sinds de publicatie in 2012 van haar eerste rapport ‘geen maatregelen hebben genomen om de door de Rekenkamer geconstateerde tekortkomingen weg te werken’. Pas eind 2016 had het ministerie de beleidsnota ‘Parkeren in Punda en Otrobanda’ geformuleerd, dat in 2017 door de minister is goedgekeurd. Ook de overheidsaccountants van Soab waarschuwden meer dan eens, onder meer richting de ambtelijke top, zoals eerder dit jaar in een management letter. Er moet een evaluatie komen van de berekening van het gebruiksrecht dat door PAC betaald dient te worden aan de overheid, adviseerde Soab in het bijzonder de hoogste ambtenaar, secretaris-generaal Dwigno Puriel. Een formele, laat staan geactualiseerde, beheerovereenkomst ontbreekt en daarom wordt de gunning van ruim elf jaar geleden, september 2007, gebruikt als overeenkomst. De leiding van het ministerie kreeg het advies om nog maar eens te kijken naar het rapport dat Soab al in 2014 over exact hetzelfde onderwerp had uitgebracht. En tussen alle bedrijven door was daar winkeliersvereniging Downtown Management Organization (DMO) die als een roepende in te woestijn aandacht vroeg voor deze misstand, maar uiteindelijk vooral inspraak wil met als doel voldoende goede, klantvriendelijke parkeerplaatsen. Het is voor een regering die nauwelijks middelen heeft en te maken heeft met veel verschillende wensen niet altijd eenvoudig om iederéén tevreden te stellen. Maar het niet betrekken van directe stakeholders, laksheid en het bijna bewust verloren laten gaan van gemeenschapsgelden - kortom: hun werk niet naar behoren doen - is bestuurders en topambtenaren zwaar aan te rekenen.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van DE TELEGRAAF
Telegraaf

Het ANTILLIAANS DAGBLAD is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).