De berichtgeving in Nederland over chikungunya en de impact ervan, tonen weer eens aan hoe kwetsbaar én machteloos een eiland is, zeker als een belangrijke economische sector als het toerisme rechtstreeks wordt geraakt. Was er tot begin deze week nog vrijwel ‘niets aan de hand’, de verslaggeving door onder ander de NOS, RTL en De Telegraaf heeft direct tot gevolg gehad dat hotels te maken kregen met annuleringen. Niet van Noord-Amerikaanse toeristen of Venezolaanse bezoekers, maar van gasten uit Nederland. Dit geeft aan dat er een direct verband is tussen de berichtgeving en het effect ervan. Publicaties houdt niemand tegen, zeker niet als de inhoud gebaseerd is op juiste feiten. Lokaal wordt al weken, zo niet maandenlang verslag gedaan over chikungunya. Nog vóórdat deze Curaçao bereikte en nog volop actief was in onder andere (Frans) Sint Maarten en elders in de Cariben. Daarna werden de eerste gevallen op Curaçao gemeld, gevolgd door de overigens voorspelde snelle toename van de ziekte, die wordt overgebracht door een mug. Geen bijzondere of ‘enge’ mug, maar een gewone mug, die overigens in de zomer ook in Nederland rondvliegt en zich voortplant. Schreeuwerige koppen met de ‘Killermug’ zoals afgelopen week in Nederland gebeurde, is gewoonweg overdreven en daarmee (bewust) schadelijk. Zoals vage zinsneden over ‘mannen in witte pakken’ die ’s nachts actief zouden zijn ook niet bepaald tot doel hebben om de lezers correct te informeren. Natuurlijk, de ziekte heeft een enorme omvang bereikt met in totaal naar schatting al ruim 25.000 slachtoffers. Geen bedrijf, school of gezin dat niet getroffen is. Maar deze mensen zijn niet allemaal tegelijkertijd ziek en de meesten - gelukkig - allang weer op de been. Hard aan het werk. Het overgrote deel van het eiland heeft intussen voorzorgsmaatregelen getroffen tegen chikungunya. De ziekte heeft voor heel wat dagen arbeidsongeschiktheid gezorgd en daarmee flinke (bedrijf)schade en fors hogere kosten aan gezondheidszorg. Maar veruit de grootste schade is als een verkeerd of onvolledig beeld - als zouden zich op Curaçao ‘ebola-achtige taferelen’ voordoen - ertoe leidt dat toeristen wegblijven. Onnodig en onverantwoord. Het valt de Curaçaose autoriteiten kwalijk te nemen dat ze in de chikungunya-kwestie niet meer proactief hebben gehandeld en zelfs reactief vaak tekort zijn geschoten. Niet alleen in de voorbereiding op de haast onoverkomelijk komst van de ziekte, maar ook nu in de communicatie erover. Curaçao is niet chikungunya-vrij, maar wel volstrekt veilig voor toeristen; het beste bewijs is dat wijzelf allemaal nog leven; happy en verreweg de meesten gezond.

ADletters logo


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).