Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil nadere uitleg van het bestuurscollege (BC) over de achteraf verleende vergunning voor de keermuur bij Chogogo Resort en andere vergunningen.
Dat schrijft ze mede namens andere betrokken bewindslieden in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Ze wil precedentwerking voorkomen.

Lees meer...

Van onze correspondent
Den Haag - De recente verwarring en ophef over de stemplicht voor de gezaghebber was onnodig. Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire mag zich gesteund voelen door de omstreden aangenomen motie van de Tweede Kamer waarin de neutrale rol van de gezaghebber wordt benadrukt. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties ontkent de Kamer verkeerd te hebben geïnformeerd en dat zij Rijna in diskrediet heeft gebracht.

Lees meer...
Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).