Al het nieuws

‘Goed onderbouwd pleiten voor betere wetgeving’

Van onze correspondent
Kralendijk - Vandaag, morgen en overmorgen wordt er in Den Haag overlegd over de herziening van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (FinBES).

BONDenHaagDe eilandsraad van Bonaire is samen met de waarnemend griffier naar Nederland afgereisd met een document waarmee ze naar eigen zeggen ‘in staat zijn stevig onderbouwd te pleiten voor betere wet- en regelgeving voor Bonaire’. Over dit document heeft het Antilliaans Dagblad vorige week uitgebreid bericht.
Voor het overleg zijn de eilandsraden van Saba, Sint Eustatius en Bonaire opnieuw afgereisd naar Den Haag. Het was de bedoeling de wijzigingen van de twee wetten voor afgelopen zomer aan de Tweede Kamer aan te bieden. Maar aan deze belofte kon staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties zich niet houden. De openbare lichamen vonden dat ze onvoldoende betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de herziening waarna Van Huffelen in een brief aan de Kamer aangaf meer tijd nodig te hebben. Op 17 januari 2024, de tweede dag van de Eilandentop (Kumbre Insular) op Sint Maarten van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, werden de verschillende posities besproken met betrekking tot de herziening van de WolBES en FinBES. Hoewel er een sterke consensus bleek te zijn over de behoefte aan meer betrokkenheid van de eilanden bij het wetsvoorstel, evenals de wens voor meer beleidsvrijheid voor de eilandbesturen, was de top op een aantal punten een deceptie. De drie eilandsraden konden het niet over alle punten eens worden. Het verwijt was bovendien dat Bonaire zich een beetje gedroeg als Curaçao voor 10-10-‘10 en probeerde de andere twee eilanden zijn wil op te leggen.
Vorige week heeft de eilandsraad van Bonaire een document aangenomen met daarin vier uitgangspunten en dertien voorstellen waarvan het niet duidelijk is of dit alleen namens Bonaire is of namens de drie eilanden. De ene keer wordt er gesproken over ‘de eilandsraden’ en de andere keer over ‘Bonaire’. Er zijn opvallende voorstellen bij. Zo wordt gevraagd om de naam van Openbaar Lichaam Bonaire te veranderen in Boneiru/Bonaire en het Papiaments eveneens als bestuurstaal te erkennen en te gebruiken. De eilandsraad wil bovendien op meerdere punten een dikkere vinger in de pap hebben. ,,Met name op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en buitenlandse betrekkingen wordt er onvoldoende geluisterd naar de gerechtvaardigde bezwaren van het eiland”, aldus de eilandsraad. Daarom wordt voorgesteld een permanente vertegenwoordiger in Den Haag aan te stellen, een Staatsraad Bonaire aan de Raad van State toe te voegen en waar mogelijk medezeggenschap in te voeren.
Of de voorstellen deze drie dagen de goedkeuring zullen krijgen van de andere eilanden en van Den Haag zal moeten blijken. De leden van de eilandsraad houden in ieder geval een slag om de arm. ,,Hoewel de dertien voorstellen naar verwachting niet over een nacht ijs zullen gaan, kijken de leden van de eilandsraad van Bonaire met vertrouwen uit naar de besprekingen. Ze hebben immers een goed onderbouwd document met duidelijke punten”, zo lieten ze zaterdag in een uitgebreid persbericht weten.

Verder investeren in wederzijds vertrouwen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.