Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De BES-eilanden zijn geen gemeenten, maar openbare lichamen.

bonmaxiHet model van gemeenten - in het bijzonder vanwege de afstand tussen Europees en Caribisch Nederland en de kleinschaligheid van de eilanden - werkt niet zonder meer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Bonaire wil daarom binnen de mogelijkheden van haar kleinschalige eilandelijke positie voor maximale autonomie gaan.
Deze en nog veel meer suggesties en voorstellen staan in een uitgebreid stuk van tien kantjes dat afgelopen dinsdag door de eilandsraad met 8 stemmen voor en 1 stem (MPB) tegen is aangenomen. Het stuk zal ongetwijfeld besproken worden tijdens het overleg over de herziening van de WolBES en FinBES dat van 4 tot en met 6 maart in Den Haag plaatsvindt. De drie eilanden hebben met de demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering afgesproken een aanvullend traject in te zetten over de herziening van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en de Wet Financiën Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES). Dit traject impliceert volgens de eilandsraad dat de tot heden ingenomen standpunten door Bonaire ook herzien kunnen worden. ,,Bonaire is op grond van het zelfbeschikkingsrecht gerechtigd om haar legitieme rol op te eisen in trajecten die aanpassingen en wijzigingen van de WolBES en de FinBES tot doel hebben en daarin desgewenst ook het initiatief te nemen”, aldus de eilandsraad.
Sinds 10 oktober 2010 zijn op basis van de rapporten en onderzoeken enkele verbetermaatregelen in gang gezet, die de doorontwikkeling van de BES-eilanden hebben bevorderd. Alle rapporten concluderen echter dat de doorontwikkelingen niet voortvarend genoeg hebben plaatsgevonden. Ook blijkt volgens de eilandsraad dat het niet lukt om de aanbevelingen uit eerdere rapporten op te volgen. ,,De conclusie moet getrokken worden dat er meer aan de hand is en dat gekeken moet worden naar het grotere plaatje”, zo staat in het stuk dat dinsdag is goedgekeurd. Om deze reden is Bonaire van mening dat het moment is gekomen om naar het grotere proces te kijken en met inachtneming van enkele uitgangspunten en principes verdere herziening van de WolBES en FinBES voor te stellen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.