CPA: Gesloten raffinaderij nog steeds nadelig voor maritieme sector

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Ports Authority (CPA) ziet een stijging van vier procent in het aantal schepen dat naar Curaçao komt in vergelijking met de afgelopen jaren. ,,Dit is de belangrijkste indicator voor hoe goed de havens van Curaçao presteren.”

Dit zegt havendirecteur Humberto de Castro. ,,Een toename van het scheepvaartverkeer heeft een positieve invloed op havenexploitanten en, bijgevolg, op onze hele economie.”
Vóór covid verwelkomde het eiland jaarlijks 800.000 cruisetoeristen. ,,Dit jaar naderen we dat aantal weer met een bezettingsgraad van 90 procent, en we verwachten de aantallen van vóór covid te overtreffen.”
De Castro spreekt met het Antilliaans Dagblad nadat hij eerder ook een interview aan CMar News gaf, het bulletin van Curaçao Maritime Association.
,,Onze maritieme sector staat echter nog steeds voor uitdagingen omdat de raffinaderij gesloten blijft, wat historisch gezien de ontwikkeling van de haven heeft aangedreven.” Na een korte pauze: ,,We hebben ons allemaal moeten aanpassen”, zegt de CPA-topman. ,,We hebben moeten leren leven met deze nieuwe realiteit, zónder het verkeer dat de raffinaderij vroeger genereerde.”
De Castro verwacht dus dat het Curaçaose cruisetoerisme de aantallen van pre-covid zal overstijgen, zowel in het aantal schepen als het aantal toeristen. Cruisepassagiers die Curaçao bezoeken, besteden gemiddeld 75 dollar per persoon. ,,Stel je voor dat we één miljoen toeristen per jaar bereiken, wat binnen enkele jaren wordt verwacht. Dat zou een economische bijdrage van 75 miljoen dollar betekenen, alléén al uit cruisetoerisme. Deze impact reikt verder dan onze maritieme industrie en komt ten goede aan onze hele economie.”
CPA en Refineria di Kòrsou (RdK), beide overheids-nv’s, hebben de hulp ingeroepen van de Rotterdamse haven om een masterplan voor de toekomst van de haven op te stellen. ,,Dit betekent dat het niet langer een significant obstakel is om niet één enkele eigenaar in onze haven te hebben, omdat we dit hebben aangepakt met ons masterplan.” Het masterplan heeft ook gediend als uitgangspunt voor het opstellen van een ontwikkelingsplan voor de haven, ‘geïnitieerd door RdK’.
CPA benaderde RdK om zich bij dit plan aan te sluiten en de reikwijdte ervan uit te breiden tot álle terreinen in de haven. Dit plan is in 2023 goedgekeurd door de ministerraad. ,,Dit is een prestatie van grote betekenis, omdat we nu een richtlijn hebben voor nieuwe exploitanten die de lege en beschikbare terreinen in onze haven willen gebruiken voor hun exploitatie.”
Overigens zijn de meeste kavels in de haven al bezet, maar het Bullenbaai-gebied ten oosten van de olieterminal is volgens De Castro ‘geschikt om te ontwikkelen tot een diepzeehaven’. De overheid heeft een visie opgesteld voor deze kavels om een nieuwe haven te worden, voor het geval zich in de toekomst een partner aandient die zich op Curaçao wil vestigen.
,,We hebben nog een lange weg te gaan, maar als je kijkt naar de ontwikkeling van onze haven in minder dan tien jaar, dan praten we over een gezamenlijke investering van 150 miljoen gulden in de gebieden waarvoor wij verantwoordelijk zijn.” In de komende jaren is CPA van plan om de havens en faciliteiten verder uit te breiden.
Het vrachtverkeer, nauw verbonden met de lokale economie, blijft stabiel en weerspiegelt volgens CPA ‘onze consumptiepatronen’, met jaarlijks ongeveer 100.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) aan containerbewegingen.

Flink geïnvesteerd in haveninfrastructuur...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.