‘Zorg steeds zwaarder, personeel steeds minder’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als er geen uitstel van betaling van belastingschulden wordt gegeven, is de continuïteit van de stichting Birgen di Rosario (Birgen) in gevaar. Dat staat in de accountantsverklaring bij het jaarverslag 2023 van de stichting die zich richt op bejaardenzorg.

BirgenOndertussen is door de ontvanger uitstel verleend tot eind dit jaar. De controleverklaring van EY: ,,Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘continuïteit’ in de toelichting van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat over de continuïteit van de stichting. De continuïteit van de stichting is afhankelijk van de toegezegde financiële steun door Stichting Beheer Eigendommen ten behoeve van de Stichting voor Ouderenzorg Birgen di Rosario en de toezegging van de Landsontvanger om de openstaande belastingschulden in ieder geval niet te innen tot en met 31 december 2024 en hier op korte termijn nadere afspraken over te maken. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de stichting.”
In het jaarverslag zelf staat dat in het tachtigste jubileumjaar drie onderwerpen de boventoon hebben gevoerd, te weten de zorg, het personeel en de financiën. Op elk van deze drie aspecten wordt dieper ingegaan.
Wat betreft de zorg wordt vastgesteld dat deze steeds zwaarder wordt. De cliënten die op ‘sociale indicatie’ vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) worden geplaatst blijken ‘tegenwoordig de facto uitsluitend zorgbehoevend bij de stichting wonen; de sociale component is verdwenen’. Vanuit de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ, ‘Lei de Labizjan’) neemt de stichting heel vaak net ontslagen cliënten uit het Curaçao Medical Center (CMC) op, die bijzonder zorgbehoevend zijn. ,,Dus de zwaardere zorg wordt gecontinueerd, waarbij de behoefte aan hulpmiddelen zich ook laat gelden, terwijl dit gedeelte niet vanuit de financiers wordt voorzien”, aldus de stichting. Wat als een mijlpaal beschouwd wordt is dat de stichting ‘eindelijk’ een Ministeriële Beschikking heeft ontvangen, die erin voorziet, dat de stichting ook psychiatrische cliënten kan behandelen onder de AVBZ-regeling.
Daarnaast kampt Birgen met een groot personeelsverloop dat in 2023 heeft aangehouden. De instelling: ,,Het vertrek heeft te maken met de zwaardere zorg in combinatie met de minder goede arbeidsvoorwaarden, zonder adequate hulpmiddelen, in vergelijking tot zustereiland Bonaire en moederland Nederland. Voor de organisatie was het ook moeilijk om aan de vereiste om- en bijscholing te blijven voldoen door gebrek aan financiën. Specifiek moet worden vermeld dat de markt ook niet meer over voldoende zorgprofessionals beschikt, wat zich ook heeft doen voelen bij het invullen van de ontstane vacatures.”

‘Geen verlenging zorgcontract’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.