OM verwijt voormalig CBCS-president Tromp aannemen steekpenning

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het handelen van ex-president Emsley Tromp en onderdirecteur Renny Lourents van de Centrale Bank ‘tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan’, aldus het Openbaar Ministerie (OM) in de strafzaak-Hercules.

F01 Hercules OVERLEES 2 cmyk,,Niet alleen voor de burgers van de landen die wederom geconfronteerd worden met corruptie in de hoogste regionen. Zij worden er welhaast onverschillig van. Wie verwacht nog anders?”, zo vraag de officier van justitie hardop af.

,,Maar óók voor het aanzien van de landen (Curaçao en Sint Maarten, red.) ten opzichte van buitenlandse investeerders en politici. Dergelijk handelen is zeer schadelijk voor de economie en het kost de eerlijke ambtenaar en politici ontzettend veel tijd om de geleden schade te herstellen.” Verdachten Tromp en Lourents hebben deze schade volgens het OM ‘op de koop toe genomen toen zij besloten enkel voor eigen financieel gewin te handelen’.

Beiden hebben zich naar het oordeel van het OM schuldig gemaakt aan ‘ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte’. Het zwaartepunt van deze zaak betreft het verkrijgen van een grote ‘commissie’ in 2015 - 2,4 miljoen gulden, volgens het OM een ‘steekpenning’ in verband met een bankvergunning voor Activo Bank - als werkzame ambtenaren op de hoogste posities bij een van de belangrijkste instellingen van Curaçao en Sint Maarten.

,,Om de tegenprestatie te kunnen verlenen heeft Tromp zijn bevoegdheid als president-directeur van de Centrale bank misbruikt. Lourents heeft hieraan aan wezenlijke bijdrage geleverd. Hierdoor hebben beiden de integriteit die onlosmakelijk met het ambt is verbonden in grove mate geschonden. Voorts zijn de verdachten niet teruggeschrokken om documenten te vervalsen en de van misdrijf afkomstige geldbedragen een legaal aanzien te geven.”

In het onderzoek-Hercules staat centraal hoe Tromp en Lourents naar de bevindingen van het OM ‘een kledingbedrijf als vehicle hebben gebruikt om zichzelf te verrijken’. ,,De verdachten betreffen zoals bekend twee hoogwaardigheidsbekleders die de hoogste ambten bekleedden bij de Centrale Bank CBCS, voorheen de Bank Nederlandse Antillen (BNA).”

Tromp en Lourents waren in de tenlastegelegde periode president-directeur respectievelijk onderdirecteur en in dat kader genoten zij aanzien. ,,Het OM is van mening dat zij zich, mede dankzij hun posities, hebben verrijkt en schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten hetgeen ten koste is gegaan van de gemeenschap van Curaçao,” stelt de officier.

Het gaat eerst om de periode van de oprichting van de Curaçao Fashion Group (CFG), het door CFG/Lourents aangaan van de leenovereenkomst met Tromp en het overboeken van de verkregen gelden naar de pensioenrekening van Tromp en het vervolgens doorboeken naar zijn beleggersrekening.

Vervolgens ook over de periode van de onderhandelingen tussen de Centrale Bank en Banco Activo (BA), het overboeken van verkregen gelden naar CFG en het vervolgens opstellen van een leenovereenkomst met CFG.

Voor die eerste periode wordt financiering geregeld via Banco di Caribe (toen nog niet in handen van de huidige eigenaar). ,,Let wel dat Tromp, directeur van de Centrale Bank, met een bank vallend onder zijn toezicht privézaken aan het regelen is”, stelt de officier, ondanks dat Tromp benoemt dat hij vanuit zijn beleving ‘Chinese walls’ heeft opgetrokken tussen CFG en hemzelf.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.