‘Schuldvordering’ tegen Tromp en oud-directeur Hasselmeyer

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een civiele rechtszaak tegen voormalig CBCS-president Emsley Tromp gestart. Er is weinig bekend, maar het betreft een ‘schuldvordering’.

TrompZoveel blijkt uit de aankondiging op de zogeheten rol van het Gerecht van Curaçao. De CBCS wordt juridisch bijgestaan door advocaat Mayesi Hammoud van Ox & Wolf, het kantoor dat veelvuldig optreedt voor de Centrale Bank, zoals in de omvangrijke Ennia-aansprakelijkheidsprocedure.
Tromp heeft advocaat Mirto Murray opnieuw in de arm genomen. Murray stond de oud-topman van de Centrale Bank eerder bij in een stafrechtelijk procedure, waarin Tromp werd vervolgd in verband met vermeende belastingfraude en -ontduiking; in zowel eerste aanleg als in hoger beroep kon het Openbaar Ministerie de rechter niet overtuigen en werd hij niet veroordeeld.
Tromp verwijst voor vragen van deze krant naar zijn gemachtigde. Murray: ,,Ik kan bevestigen dat de CBCS een civiele procedure begonnen is tegen dr. Emsley Tromp, maar onthoud mij van inhoudelijk commentaar.” Op vragen wat er wordt gevorderd en waarom, geeft de raadsman geen antwoord.
Het zou naar verluidt gaan om zaken als destijds uitgekeerde toelages, bonussen en vergoedingen, waaronder ter zake waarneming in verband met de toen onder de werking van noodregeling vallende Girobank, alsmede in de ogen van CBCS onterecht betaalde advocaatkosten.
In augustus 2016 werd Tromp op non-actief gesteld als gevolg van de OM-onderzoeken, waaronder een huiszoeking, naar zijn privéhandel en wandel. Op aanbeveling van de raad van commissarissen (RvC) werd Tromp per medio oktober 2017 ontslagen als president-directeur van de CBCS. De rechter bepaalde vervolgens half juli 2018 dat de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst rechtsgeldig was.
Daarmee kwam een einde aan een lang dienstverband, want al in 1985 trad hij in dienst bij de toenmalige Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) om in 1991 president-directeur van de Centrale Bank te worden.
De CBCS, sinds augustus 2020 geleid door president Richard Doornbosch, heeft de civiele pijlen niet alleen gericht op Tromp, maar ook op de voormalige directeur-secretaris van de Centrale Bank, Jerrald ‘Jerry’ Hasselmeyer. Zo meldt de rol van het gerecht. Laatstgenoemde wordt bijgestaan door advocaat Bertie Braam. Ook in het geval van Hasselmeyer luidt de korte omschrijving ‘schuldvordering’.
Hasselmeyer werkte sinds 1991 voor de toenmalige BNA, waar hij in 2000 directeur-secretaris werd; tot augustus 2018.
De CBCS zelf ‘geeft in zijn algemeenheid geen commentaar in dit soort kwesties’, aldus de communicatieafdeling op vragen van deze krant. ,,Niettemin, aangezien de zaak reeds op de rol staat en dus openbaar is, kunnen wij bevestigen dat de CBCS inderdaad een procedure is gestart tegen oud-president de heer Emsley Tromp, maar conform het beleid van de Centrale Bank geven wij verder inhoudelijk geen informatie over (voormalige) personeels-/directieleden van de CBCS.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.