Financiënminister: Voor uitbetaling indexering universiteitsmedewerkers

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Hoogstpersoonlijk kwam Financiënminister Javier Silvania (MFK) medewerkers van de UoC gisteren mededelen dat 1,5 miljoen gulden extra is gestort op de bankrekening van de nationale universiteit.

F07 UoC applaus voor minfinHoewel de regering formeel geen werkgever is van de UoC-docenten en overig personeel, heeft hij rector-magnificus Francis de Lannoy wel op het hart gedrukt het geld te gebruiken voor uitbetaling van de indexering van de werknemers. Deels gebeurt dat in één keer en de rest door verhoging van de salarissen met een bepaald percentage.

,,Arbeidsrust is belangrijk”, zei de bewindsman in het auditorium van de University of Curaçao, ‘want de supermarkt is een stuk duurder geworden’. En weliswaar gaat Silvania niet over onderwijs, daar is zijn partijgenoot Sithree van Heydoorn mee belast, ‘maar voor geld moet je bij mij zijn’. Na zijn blijde boodschap werd de minister getrakteerd op een warm applaus. Iedereen blij.

De Lannoy vertelde dat hij maandag een onderhoud had gehad met vertegenwoordigers van het personeel. Het ging daarbij over de indexering. De rector zegt dat de UoC ‘de salarissen altijd op tijd betaalt’ en dat hij bij het laatste kerstdiner had beloofd vóór maart met antwoord over de indexering te komen.

Vorig jaar al was door de regering besloten tot het terugdraaien van de 12,5 procent inkorting - in verband met de covid-pandemie - op de gesubsidieerde instellingen. Met de minister van Onderwijs was toen reeds afgesproken dat er één miljoen voor UoC bij zou komen.

In december heeft de bewindsman van Financiën in zijn landsbegroting gezocht naar mogelijkheden om de universiteit een extra subsidie van 1,5 miljoen te verstrekken. Begin deze week liet de rector echter weten het geld nog te hebben ontvangen. Direct werd actie ondernomen en er kwam snel positief advies vanuit het ministerie van OWCS (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport).

Silvania kwam daarom woensdag niet met lege handen naar de UoC, waar hij werd ontvangen door de rector maar ook door voorzitter Sueena Francisco van de Raad van Toezicht (RvT). Toch dringt de minister er bij de UoC-leiding op aan om ook elders financieringsbronnen aan te boren, ‘want de mogelijkheden van de overheid zijn beperkt’.

De Lannoy belooft ‘gezonde financiën’ bij de universiteit, maar bekend is dat de UoC de grootste moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl de 1,5 miljoen extra van nu eenmalig is en de indexering structureel drukt op de universiteitsbegroting.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.