Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Fundashon Dos bui pa Kòrsou (Twee boeien voor Curaçao) heeft twee aangiftes ingediend tegen ministers van het kabinet-Pisas II. Beide hebben betrekking op de hygiëne controle van controleurs van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op 17 januari bij het restaurant Green House. De restauranteigenaar heeft toen gebeld met premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK).

F04 Yves Cooper vast 2Fundashon Dos bui pa Kòrsou heeft onafhankelijk journalist Yves Cooper als enig bestuurslid. Hij publiceerde op zijn Facebookpagina over het voorval, waarop ook Pisas commentaar had geleverd. Door de post van Cooper barstte er een discussie uit op sociale media.

Daarop besloot Pisas tijdens de openbare behandeling van de begroting over 2024 van het Land Curaçao te reageren over het voorval. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij tijdens de controle een telefoontje kreeg van de eigenaar van Green House aan de F.D. Rooseveltweg te Sta. Maria. Deze bekentenis geschiedde op 24 januari en was op vragen van onder meer PAR-fractievoorzitter Quincy Girigorie en PNP-parlementariër Gwendell Mercelina.

Behalve dat de restauranteigenaar de premier belde om te bemiddelen, had hij ook telefonisch contact met een van zijn beleidsmedewerkers hierover. Pisas ontkende echter dat in tegenstelling tot op sociale media vermeld, dat hij op geen moment op speaker met de restauranteigenaar had gesproken. Hiermee wilde hij geruchten ontkrachten dat de andere ministers meeluisterden. Ze bevonden zich in de wekelijkse vergadering van de Raad van Minister (RvM).

Verder deelde Pisas de Staten mee dat de bij het restaurant controlerende GMN-ambtenaar ook werd gebeld door een iemand bij dit ministerie. Ze werd opgedragen om na te gaan of er een compromis gesloten kon worden met de restauranteigenaar om de geconstateerde tekortkomingen terstond proberen op te lossen. Op deze manier kon sluiting van het restaurant alsnog worden voorkomen.

Pisas besloot toen in de Staten publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan de GMN-ambtenaar en de rest van haar team, dat belast was met de controle bij Green House. De premier verklaarde verder dat de aanpak anders had gemoeten en dat van zijn beleidsmedewerker geen opzet in het spel was. Deze kreeg een schriftelijke berisping.

Tot slot besloot Pisas de gemaakte foto’s die gemaakt werden tijdens de controle op de hygiënevoorschriften niet vrij te geven. Het was MAN-parlementariër Giselle Mc William die hiernaar vroeg. Ze gaf namelijk aan dat in het verleden foto’s van controles in horecabedrijven werden gepubliceerd. Pisas verklaarde dat publicaties van foto’s in het verleden nimmer door het GMN is gedaan, omdat dit indruist tegen de wet. Hij refereerde specifiek aan artikel 25 van de Warenlandsverordening (P.B. 1997 no.334), dat handelt over de geheimhoudingsplicht van ambtenaren.

Na die publieke bekentenis en excuses in de Staten, heeft Cooper besloten zijn stichting een aangifte in te dienen tegen de voltallige ministerraad. Hij besloot eind vorige week een tweede aangifte te doen, nu alleen tegen GMN-minister Javier Silvania (MFK).

Kwaliteit openbaar bestuur
Cooper diende de aangiftes bij zowel de procureur-generaal van het Parket van het Openbaar Ministerie (OM) als bij Landsrecherche Curaçao. Hij deed dit onder de paraplu van Fundashon Dos bui pa Kòrsou. De taken en doelstellingen van Fundashon Dos bui pa Kòrsou zijn als volgt omschreven in het register van de Kamer van Koophandel & Nijverheid: De kwaliteit van het openbaar bestuur, de overheidsvennootschappen en de overheidsstichtingen te verbeteren opdat de algemeen aanvaarde rechtsbeginselen voor alle burgers zijn gegarandeerd.

De stichting wil tevens de bevordering van goed bestuur in de ruimste zin van het woord zowel op het gebied van Public Governance als op het gebied van Corporate Governance. Verder wilt het actief toezien op de strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuurlijke handhaving van wettelijke en bestuurlijke normen en waarden, onder andere door het doen van aangiften bij het OM.

Onder punt d van de bedrijfsomschrijving van Fundashon Dos bui pa Kòrsou staat vermeld: Het waken over het democratisch bestel van Curaçao, ter voorkoming van uitholling van de democratie, alsmede het kritisch volgen van de wijze waarop de bestuurders van Curaçao omgaan met de democratische principes van onze parlementaire democratie.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.