Van Huffelen over door Venezuela beloofde ‘gasoducto’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - In de gesprekken over de Isla-raffinaderij heeft de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties naar eigen zeggen de Curaçaose regering ‘nadrukkelijk aangemoedigd vooral ook duurzame alternatieven te onderzoeken, zoals groene waterstof-productie op basis van windenergie van zee’.

gasoducto1Zo schrijft Alexandra van Huffelen (D66) in een ‘stand-van-zaken’-brief aan de Tweede Kamer. Vanuit het Nederlandse parlement werd eind december gevraagd om in te gaan op de gevolgen van de bereikte schikking met Venezuela in de arbitragezaak bij het Europese Hof inzake de Isla-raffinaderij.
,,Ik benadruk dat het gaat om een aangelegenheid waarbij de Curaçaose overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) partij is, en niet Nederland”, begint zij haar beantwoording. ,,Ik heb hier wel over gesproken in een van mijn periodieke overleggen met de minister-president van Curaçao. Het is ook vanuit andere departementen onderwerp van gesprek geweest in hun contacten met Curaçao.”
Daarop geeft Van Huffelen aan welke zaken haar hierover te kennen zijn gegeven: RdK heeft met de Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PdVSA) een schikkingsovereenkomst bereikt om tot een oplossing te komen voor de juridische strijd waar zij in verwikkeld zaten. Er liepen onder andere rechtsprocedures over de financiële afwikkeling van PdVSA als voormalig exploitant van de Isla-raffinaderij.
,,Mede met inzet van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Washington, hebben de Verenigde Staten een uitzondering op hun sanctiebeleid in september 2023 afgegeven”, schrijft de bewindsvrouw van Koninkrijksrelaties, doelend op het sanctiebeleid jegens buurland Venezuela ,,Dat heeft bijgedragen aan het beslechten van het geschil.”gasoducto4
Deze schikking bestaat naar wat Van Huffelen is gemeld uit drie elementen. ,,Om te beginnen is er een olie-voor-schuld-afspraak (een term die het Antilliaans Dagblad gebruikte voor het voorpagina-artikel hierover, red.) overeengekomen voor de waarde van 450 miljoen dollar over een looptijd van tien jaar.”
Verder zal PdVSA als voormalige werkgever aan resterende afvloeiings- en pensioenverplichtingen voldoen richting de werknemers inclusief een aanvullende eenmalige bijdrage.
Tot slot is er een voornemen tot de aanleg van een gaspijpleiding tussen Venezuela en Curaçao (‘gasoducto’). ,,RdK heeft aangegeven dat het om een gaspijpleiding gaat vanuit Estado Falcón naar de raffinaderij, waardoor de raffinaderij uiteindelijk op gas kan draaien en de SO2-uitstoot (zwaveldioxide) aanzienlijk terug kan worden gebracht.”
Dit laatste is exact conform een aanvullende toelichting die deze krant inzake de gasoducto kreeg op vragen aan de RdK-directie. Het plan voor de gaspijpleiding over de bodem van de zee tussen het Venezolaanse vasteland en Curaçao ligt er al sinds oktober 2017, zo blijkt uit informatie waar de redactie over beschikt.
Het is in verband met de overigens nog zeer onzekere gasoducto dat de staatssecretaris aangeeft in de gesprekken over de raffinaderij ‘Curaçao nadrukkelijk te hebben aangemoedigd vooral ook duurzame alternatieven te onderzoeken’ (als brandstof voor de raffinaderij, red.).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.