PNP-leider reageert niet inhoudelijk op kwestie rond vermeende misdraging

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het is mijn gebed en wens dat spoedig deze houding verandert; niet alleen voor onszelf, maar voor het welzijn van de partij en van het Land.”

PNPRCijntjeZo reageert Ruthmilda Larmonie-Cecilia, minister/vicepremier en partijleider van Partido Nashonal di Pueblo (PNP), op het bericht zaterdag in de krant Èxtra over een ‘felle discussie binnen de PNP over het gedrag van minister Cijntje’.
De reactie van Larmonie slaat overigens niet op haar partijgenoot Cijntje of het vermeende incident, maar op het feit dat de interne kwestie op straat is beland. Door het Antilliaans Dagblad gevraagd om commentaar op het artikel, geeft de PNP-leider namelijk geen inhoudelijke reactie.
Zij keurt niet de vermeende misdraging van haar collega-minister af, maar wel dat informatie erover is gelekt en in de publiciteit is beland. Larmonie zegt kennis te hebben genomen van de berichtgeving. ,,Ik betreur het dat zaken die intern binnen een partij worden besproken, worden gebruikt voor externe consumptie. Wij hebben geen reactie op het bericht.”
En verder: ,,Hoewel wij geen reactie geven: laten we ons wel bewust zijn van de consequenties. Het neemt de vrijheid weg van personen om zich in alle openheid en in vertrouwen te kunnen uiten, omdat er mensen zijn die dit vertrouwen niet respecteren.”
Waar gaat het over? De Papiamentstalige krant berichtte zaterdag dat minister Ruisandro Cijntje binnen zijn partij onder vuur zou liggen; partijgenoten zouden hem hebben aangesproken op zijn gedrag, omdat hij op zeker moment geweigerd zou hebben de voor iedereen gangbare securitycontrole te ondergaan om ergens toegang toe te krijgen.
De minister van Economische Ontwikkeling (MEO) zou zich daarbij nogal hebben opgewonden, hardop gevraagd hebben of ze wel wisten wie hij was en zich vervolgens uiteindelijk toch een weg naar binnen hebben gebaand. De betrokken veiligheidsmedewerker zou daarbij zelfs licht gewond zijn geraakt.
Of dit een correcte weergave is van wat zich heeft afgespeeld, is onbekend. Cijntje zou binnen PNP-gelederen hebben aangegeven dat het anders is verlopen, maar dat kon niet iedereen overtuigen. Ook tegenover het Antilliaans Dagblad geeft hij een uitvoerige verklaring (zie elders), waarin hij - zelf politieagent - een en ander ontkent, mede aan de hand van videobeelden.
Er zijn overigens méér hardnekkige verhalen over het optreden van bewindsman Cijntje, waarbij hij kennelijk moeite heeft met de reguliere veiligheidscontrole en waarbij de securitymedewerkers die hiermee belast zijn door hun superieuren opgedragen is geen onderscheid te maken tussen mensen, en die overigens mogelijk ook niet altijd weten wie minister of een hoogwaardigheidsbekleder is. Het Antilliaans Dagblad is op de hoogte van getuigenisverklaringen van ten minste twee andere, maar vergelijkbare incidenten.
In verband met het meest recente incident gaat er een WhatsAppbericht rond, waarbij een vrouw zich in een voicenote erover beklaagt hoe een collega van haar onheus zou zijn bejegend door minister Cijntje toen deze bij een etablissement aan de Winston Churchillweg naar binnen wilde gaan. Hij weigerde zicht te laten fouilleren. De politicus zou zich hebben misdragen door zich beledigend uit te laten.
Deze kwestie was onderwerp van gesprek tijdens een PNP-vergadering afgelopen week. Partijleider Larmonie zegt er desgevraagd niets inhoudelijks over, maar hoopt vooral dat dergelijke zaken niet meer naar buiten komen, maar binnenskamers kunnen worden gehouden. Het incident zelf ontkent de PNP-top niet.

‘Video ontkracht alles’...

‘Binnen partij is een groep die wordt geleid door iemand die mijn stoel wil’

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.