In januari vonnis verwacht na Haags hoger beroep in december

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ‘waterzaak’ die Yvonne Wolthuis-Olf van de vereniging Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) is gestart tegen het Land is voor de zoveelste keer door het gerecht vooruitgeschoven. Er zal nu pas vonnis gewezen worden op 15 januari 2024.

WaterzaakVolgens Olf kan dit komen omdat op Curaçao de hoger beroepszaak van een soortgelijk rechtsgang in Nederland afgewacht wordt. Daar is de zaak aangespannen door de organisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Het hoger beroep in Den Haag dient in december. ,,Zolang de zaak op Curaçao vooruitgeschoven wordt, is er geen uitsluitsel of de rechten van volwassenen en kinderen die op het eiland verstoken zijn van water wel gerespecteerd worden”, zo stelt Olf teleurgesteld.
Op 6 april 2022 deed de rechtbank in Den Haag al uitspraak in de Nederlandse waterzaak. De rechtbank oordeelde dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten wanneer ouders de waterrekening niet kunnen betalen. Defence for Children en het NJCM kunnen zich niet vinden in deze uitspraak en hebben daarom hoger beroep ingesteld dat nu dient op 11 december om 13.30. In februari 2023 reageerden de Nederlandse Staat en de twee aangeklaagde publieke waterbedrijven schriftelijk op het hoger beroepschrift van Defence for Children en het NJCM. De zitting op 11 december is toegankelijk voor publiek. Tijdens de zitting zullen de standpunten van alle betrokken partijen nader worden toegelicht en besproken. De uitspraak volgt meestal binnen enkele weken na de zitting en daar wordt waarschijnlijk op Curaçao op gewacht.
Op zich is HiMA blij dat de zaak breder wordt getrokken en ook op Curaçao ondersteund wordt door Defence for Children en NJCM, en ook door de ombudsmannen van zowel Curaçao, Sint Maarten als Nederland. Defence for Children noemt op de website ook Curaçao: ,,Curaçao is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het VN-Kinderrechtenverdrag is ook daar van toepassing. Nederland moet ervoor zorgen dat er geen verschil is wat betreft de verwezenlijking van kinderrechten in het Europees deel van Nederland en in de Caribische landen die onderdeel zijn van Nederland. Dat bleek wederom uit de (kritische) aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité van februari 2022.”
Ondertussen zijn op Curaçao door de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) enkele maatregelen getroffen voor de huishoudens die afgesloten (dreigen te) worden van water. Zo moet Aqualectra eerst het ministerie inlichten over klanten die het risico lopen afgesloten te worden van water en elektriciteit, zodat het ministerie hier preventief bij kan ingrijpen. Verder heeft Aqualectra de regels aangepast waarbij meer rekening wordt gehouden met de situatie van minderbedeelde klanten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.