GMN en Financiën breken hier een lans voor

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In een memo vanuit het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en van Financiën, wordt opgeroepen om migranten legaal te laten werken op Curaçao. Dit is namelijk goed voor de afdracht van premies en eventueel loonbelasting, en daarmee kunnen de medische zorgkosten worden gedekt.

werkvergunning,,Voor de populatie migranten die momenteel vaak al jaren in onzekerheid leeft, betekent legaal mogen werken een belangrijke stap naar een betere toekomst. Niet legaal mogen werken brengt het risico van (seksuele) uitbuiting met zich mee. Gezien ons eigen verleden mogen wij hier de ogen niet voor sluiten. Wij vieren jaarlijks op 17 augustus onze bevrijding van de slavernij en kunnen niet op hetzelfde moment toestaan dat vormen van moderne slavernij zich voordoen onder onze ogen”, zo wordt aangevoerd. ,,De sociale onzekerheid van migranten heeft tevens tot gevolg dat men soms geen andere uitweg ziet dan crimineel gedrag of prostitutie, zaken die een negatieve impact hebben op onze samenleving. Het bieden van perspectief aan iedereen binnen de Curaçaose samenleving is iets dat op alle mogelijke manieren moeten worden nagestreefd en waaraan Curaçao zich via de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties heeft gecommitteerd.”
Er worden in het document berekeningen gemaakt waarbij uitgegaan wordt van een internationale norm van een omvang van ongedocumenteerden van 5 tot 9 procent van de totale bevolking. Vanwege hun situatie zitten zij vaak op het niveau van het minimumloon, waarover geen loonbelasting geheven hoeft te worden, maar wel sociale premies afgedragen moeten worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) vinden deze uitgangspunten ‘plausibel’.
Voor een werknemer met minimumloon is op jaarbasis een bedrag van 6.529 gulden aan sociale premies verschuldigd. Omgerekend naar respectievelijk 5, 7 en 9 procent van de bevolking is er sprake van een derving premieopbrengsten van ruim 48, 68 of 87 miljoen gulden. In het memo wordt gesproken van een ‘substantieel bedrag’. ,,Gezien de druk die momenteel staat op alle sociale fondsen waarbij zelfs wordt besloten tot ingrepen die de zwaksten van onze samenleving raken zoals het niet langer vergoeden van vitamines en mineralen, is het op enige wijze kunnen innen van sociale premies bij de groep ongedocumenteerde werknemers van groot belang”, zo wordt dan ook geconcludeerd. Verwezen wordt ook naar een bedrag van 19,6 miljoen gulden (over drie jaar) dat op dit moment van overheidswege in tranches aan het Curaçao Medical Center (CMC) wordt vergoed voor behandeling van onverzekerde ongedocumenteerden.
,,Het feit dat ongedocumenteerden geen toegang hebben tot de reguliere zorg, heeft tevens tot gevolg dat zij vaak langer dan noodzakelijk met bepaalde kwalen blijven rondlopen. Dit kan uiteindelijk tot hoge zorgkosten leiden. In het geval van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) bestaat het risico dat de verspreiding hiervan langer doorgaat ten opzichte van wanneer men eenvoudig toegang zou hebben tot SOA-tests. Dit verspreidingsrisico beperkt zich niet alleen tot de zogenaamde ‘sekswerkers’ maar raakt ook de ongedocumenteerden die in andere branches werkzaam zijn. Toegang tot reguliere zorg door ongedocumenteerden in staat te stellen sociale premies te betalen en hierdoor onder de dekking van de basisverzekering ziektekosten (bvz) te vallen, kan dit risico beperken”, zo wordt dan ook beargumenteerd.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.