Alcides Cova: Aannemers hebben bovendien tekort aan mankracht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alcides Cova, vakbondsman van de SGTK van werknemers bij de Refeneria di Kòrsou (RdK), beklaagt zich in een interview met het Antilliaans Dagblad over het uitblijven aan daadkracht en het nakomen van beloftes.

RDK DUSHIDeze zijn gemaakt door zowel directeur Patrick Newton van deze overheid-nv, als de eigenaar van de olieraffinaderij, het Land Curaçao, waarvan nu premier Gilmar Pisas (MFK) aan het hoofd staat. Cova: ,,Er zijn veel potentiële werknemers die graag voor RdK willen werken, maar zij hebben gaandeweg de hoop opgegeven. Te vaak worden mensen teleurgesteld, terwijl ze door RdK verzekerd worden werk te zullen krijgen bij de olieraffinaderij. Er zijn velen die nu twijfelen aan de heropening van de raffinaderij.”
Maar mocht de raffinaderij openen, dan zullen aannemers te kampen krijgen met een groot gebrek aan arbeidskrachten. Dat is naar voren gebracht tijdens een vergadering vorige week vrijdag in regeringscentrum Fòrti, waarbij de aannemersvereniging AAV, SGTK, RdK-directeur Newton en premier Pisas samenkwamen om de voortgang van de ontwikkelingen voor heropening van de olieraffinaderij te bespreken.
De aannemers vragen zich af hoe ze werknemers moeten gaan aantrekken om in de raffinaderij te gaan werken. Cova: ,,Er was vroeger een commissie die hierover ging, waarin ook vakbonden deelnamen; maar helaas is dit verwaterd. Zeer waarschijnlijk moeten buitenlandse werknemers aangetrokken worden, wanneer het zover komt, dat de raffinaderij weer opengaat.” Een belangrijk punt in de bespreking met de minister-president en de RdK-directeur is dat de vakbonden niet bereid zijn om de werknemers voor een minder salaris te laten werken, vergeleken met voorheen. Ook zijn de vakbonden niet bereid om hun werknemers slechts voor een paar maanden te laten werken zonder enige continuïteit. De vakbonden willen het liefst vaste contracten met RdK overeenkomen. De bonden beklemtonen dat ze geconfronteerd worden met een groot tekort aan werknemers. Vakbond SGTK is bereid de RdK-bestanden van de geregistreerde geïnteresseerde werknemers in te kijken, om na te gaan of deze werknemers nog aangetrokken kunnen worden. Het salaris en het aantal mensen dat de aannemers nodig denken te hebben, staat hierbij centraal.
,,Tot voor kort was er een groot gebrek aan informatie voor betrokkenen”, aldus Cova. ,,De vakbonden vragen al drie jaar om meer informatie over de gang van zaken binnen het bedrijf. Met name over wanneer eindelijk een operator voor de RdK bekend wordt.” De recente vergadering, aangevraagd door Pisas, bood alle betrokken partijen de gelegenheid om essentiële informatie te delen en zorgen uit te spreken met betrekking tot de heropening. ,,We hebben over verschillende onderwerpen gesproken met Pisas en Newton, maar er blijft toch onzekerheid bestaan over bijvoorbeeld de milieuwetten. Stel dat de raffinaderij heropent en de milieuwetten zijn niet in orde, dan kan je erop rekenen dat de milieubeweging meteen naar de rechter stapt om een mogelijke heropening op te schorten. Zo zijn er tal van andere vragen, waarop geen concreet antwoord gegeven kan worden, noch van de kant van het management noch van de Curaçaose regering.” Cova betreurt het gebrek aan communicatie van het RdK-management met de bonden. Wel zegt hij dat er een vervolgontmoeting gepland staat voor komende vrijdag 23 september. ,,Newton had aangekondigd dat deze maand de nieuwe operator voor de RdK bekendgemaakt gaat worden. We zijn ondertussen voorbij medio september. Er worden telkens allerlei excuses opgeworpen waarom de beloftes niet bewaarheid worden. De zaken zouden bijvoorbeeld te ingewikkeld zijn. Iedereen heeft er ondertussen schoon genoeg van”, beweert Cova. Gedurende de recente vergadering tussen de stakeholders met Pisas en Newton, is het asfaltproject van Global Oil besproken. Cova: ,,Men is nog steeds niet in staat gebleken om dit project, dat sinds juli gepland staat, van de grond te krijgen.” Verder geeft de vakbondsman aan, dat ook is gesproken over hoe de RdK en de regering-Pisas de casus Bullenbaai gaat aanpakken. Een cruciale vraag is nu, wie de eigenaar is van de brandstof, die opgeslagen is in de Bullenbaai-terminal.

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.