Carmabi: Nog altijd gevaar door problemen riolering

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het biologisch onderzoeksinstituut ‘Caribbean Research and Management of Biodiversity’ (Carmabi) dat verschillende natuurparken beheert op Curaçao en sinds kort ook het mangrovepark in Otrobanda, stelt in een schrijven aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Javier Silvania (MFK), dat er nog steeds gezondheidsrisico’s zijn in het mangrovepark en dat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Charles Cooper (MFK) de Staten onvolledig en onjuist geïnformeerd heeft.

Mangrovepark2Ten eerste beklaagt Carmabi zich erover dat bij stroomuitval nog steeds overstort van rioolwater plaatsvindt in de zee of in het mangrovepark. ,,Maatregelen om dit te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van noodgeneratoren die bij stroomuitval het gemaal moeten laten doorwerken of het installeren van ‘early warning’-systems om het uitvallen van pompen tijdig door te geven, zijn nooit genomen.”
Sinds oktober 2022 is zeker vier keer rioolwater in het mangrovepark terechtgekomen waardoor de kajaktours stopgezet zijn. ,,Behalve typische rioolbacteriën zoals E. coli en enterococcen hebben wij in het park ook Pseudomonas aeruginosa aangetroffen, die vaak voorkomt als een antibioticaresistente ziekenhuisbacterie. Momenteel loopt een onderzoek van de overheid naar de herkomst van deze bacterie”, aldus de beheerder.
Ten aanzien van de antwoorden van de VVRP-minister aan Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR), heeft Carmabi twijfels over de juistheid van sommige antwoorden. ,,En wij vinden dat de minister belangrijke informatie niet heeft gedeeld.”
De brief vervolgt met zeven zorgpunten. Een van deze punten is dat volgens Carmabi de overheid had toegezegd dat het mangrovegebied ten westen van Corendon zou worden toegevoegd aan het mangrovepark. Dit was een compensatie door de overheid voor het weghalen van mangroves bij de aanleg van de nieuwe weg tussen het mangrovepark en Courtyard Marriott en het Rifzwembad. ,,Afgesproken was dat de ingang van Corendon een brug zou worden waaronder de kajakkers van het oostelijk deel van het park naar het westelijk deel van het park zouden kunnen kajakken. Behalve het uitbaggeren van het westelijk mangrovegebied is er niets gebeurd. Waarom niet? De minister had het over een tekort aan fondsen. Corendon had echter aangeboden de brug te financieren. Waarom heeft de minister dit niet vermeld?” aldus het instituut.

Brieven minister onbeantwoord
Carmabi meldt verder dat er vier brieven aan Cooper gestuurd zijn die onbeantwoord zijn gebleven. Als tweede punt wordt genoemd: ,,De minister stelt dat de zevende, en volgens hem laatste verbinding, van het gemaal naast de SVB met de regenwaterafvoer die uitkomt in het mangrovepark nu is gedicht. De overstortleiding naar de Annabaai is echter nog steeds niet aangesloten op het gemaal naast de SVB. Dit had allang gebeurd moeten zijn. Wij vermoeden daarom dat nog steeds een overstortmogelijkheid naar het mangrovepark bestaat ondanks het antwoord van de minister waarin hij stelt dat alle verbindingen met het mangrovepark zijn gedicht. Waar zou anders het rioolwater bij een storing naar toe moeten gaan? Op straat?”
De minister stelde bij de beantwoording van de vragen in het parlement dat hij gaat bekijken of het nieuwe westelijke deel van het mangrovepark komt te vallen onder Carmabi of een andere beheerder. Maar, zo wordt vastgesteld: ,,In de reeds met VVRP getekende beheerovereenkomst staat echter duidelijk dat Carmabi ook het westelijk deel beheert. Waarom doet de minister het nu anders voorkomen?”
Een Visitor Center zou deel uitmaken van het mangrovepark. Dit is echter nooit gebouwd. De minister gaf aan dat hier op dit moment geen geld voor is. ,,Waarom is dit dan niet begroot? De tickets worden nu verkocht vanuit een container, en een andere container dient als een schaftkeet voor onze rangers. De uitstraling van deze containers hoort niet bij het mangrovepark. Verder beschikken wij nu niet over bepaalde faciliteiten die horen bij het mangrovepark zoals een tentoonstellingsruimte over mangroves en een klein restaurant. Ook zijn we nu veel geld kwijt aan de huur van mobiele toiletten”, aldus Carmabi. En dan moet het instituut nog iets van het hart: ,,De minister stelt bij de beantwoording van de vragen in het parlement dat Carmabi hoge tarieven wilde vragen voor lokale bezoekers en dat VVRP hier een stokje voor heeft gestoken. Het is echter net omgekeerd. Carmabi heeft juist de lage tarieven voorgesteld. Dit is ook logisch omdat wij in al onze parken een systeem hanteren met heel lage tarieven voor lokale bezoekers en hoge tarieven voor toeristen. Waarom geeft de minister verkeerde informatie?” Tot slot: ,,De minister gaf aan dat het vermoeden bestaat dat de Pseudomonas aeruginosa-bacterie afkomstig is uit het Curaçao Medical Center (CMC). Dat is inderdaad een mogelijkheid. De minister vermeldde echter niet dat bekend is dat in de controleputten naast het CMC rioolpijpen en regenwaterafvoerpijpen uitkomen in dezelfde put. Omdat het rioolwater en het regenwater in deze putten alleen zijn gescheiden door een laag dammetje bestaat volgens ons de mogelijkheid van besmetting van het regenwater met rioolwater. De regenwaterafvoeren komen uit in het mangrovepark. Wij zouden willen weten of dit juist is en zo ja, waarom deze putten zo zijn ontworpen, en hoe dit verholpen gaat worden. Ook zouden we willen weten of wellicht deze controleputten met opzet zo zijn ontworpen om een overstort van rioolwater via de regenwaterafvoer mogelijk te maken.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.