Ennia-eigenaar maakte eerdere beloftes over betaling niet waar

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Opnieuw heeft Hushang Ansary, grootaandeelhouder van het noodlijdende Ennia Caribe Leven, gezegd bereid te zijn mee te werken aan een oplossing. Het is echter de zoveelste ‘toezegging’, zonder daar concreet invulling aan te geven. Bovendien is hij, volgens het Gerecht en nu ook het Hof, zelf mede debet aan en aansprakelijk voor de financiële tekorten bij Ennia.

F03 Ansary platIn hun bezorgdheid, mede over de negatieve gevolgen voor hun leden die een pensioenverzekering hebben lopen bij Ennia, stuurden vakbondsleden van de vakcentrale SSK (Sentral Sindikal di Kòrsou) een brief naar de 96-jarige als miljardair beschreven Amerikaan Ansary. Daarin wordt een beroep gedaan op zijn ‘burgerzin’; de brief zelf wil SSK niet aan de media beschikbaar stellen.

Daarop heeft Ansary vanuit zijn woonplaats in Houston via een zoom-verbinding contact gemaakt, aldus Wendell Muelen, vicevoorzitter van de SSK, waar diverse vakbonden bij zijn aangesloten. Het gesprek zou anderhalf uur hebben geduurd (het is bekend dat Ansary vaak lang van stof is, waarbij anderhalf uur nog kort is, red.).

Hij zou de SSK-leden gelijk hebben gegeven voor wat hun ongerustheid over de houdbaarheid van de Ennia-pensioenrechten en dat het een lastige zaak is voor de Curaçaose gemeenschap. Ansary geeft aan van zijn kant evenwel ‘geen slechte bedoelingen’ te hebben.

Muelen vertelt in gesprek met de krant Èxtra - en bevestigt dit tegenover het Antilliaans Dagblad - dat SSK met de Ennia-eigenaar niet heeft willen discussiëren over de wijze waarop met de premie- en pensioengelden is omgegaan, maar over wat er gaat gebeuren met de polishouders als het misloopt (die situatie is niet meer hypothetisch; nu al staat vast dat - zonder kapitaalinjectie - toekomstige pensioenen niet volledig uitbetaald kunnen worden; mogelijk zelfs slechts 20 procent).

Ansary verklaart tegenover de vakcentrale bereid te zijn om de besprekingen met de regering en de Centrale Bank CBCS voort te zetten. Hij voegt eraan toe in het verleden meerdere pogingen daartoe te hebben gedaan, vergeefs, maar dat hij er nog altijd voor openstaat om een oplossing te bereiken.

SSK meent, op grond van wat is besproken, dat er mogelijkheden zijn om verder te praten om te proberen er met de bejaarde eigenaar van Ennia uit te komen. Zoals hierboven gesteld zijn er al talloze besprekingen geweest. Nog vóór het ingrijpen door de CBCS met toepassing van de noodregeling in juli 2018, maar ook daarná nog diverse keren.

Topfunctionarissen van de CBCS reisden daartoe af naar Ansary in het buitenland; veelal in Houston of Miami. Vooraf waren er dan contouren van de te verwachten uitkomst (lees: oplossing), maar daar kwam Ansary dan tijdens de bespreking op terug.

Het meest sprekende voorbeeld van een toezegging die hij niet waarmaakte, was een brief - dus zwart op wit - die daags voor de behandeling van het hoger beroep in maart dit jaar naar de CBCS werd gestuurd, waarin de bereidheid wordt aangegeven om een miljard gulden te betalen. De brief was ondertekend door Ansary’s Curaçaose advocaat Mirto Murray namens Parman International, de formele eigenaar van Ennia. Ansary is grootaandeelhouder van Parman.

,,Eerst ZIEN dan GELOVEN”, schreef Financiënminister Javier Silvania (MFK) in kapitalen in reactie op de brief die de advocaat uitstuurde met de mededeling dat zijn cliënt Parman bereid zou zijn volledig te voldoen aan het vonnis van ruim één miljard. En dat bleek terecht, want er kwam niets.

De blijdschap over de ‘belofte’ van Ansary, die daarmee 30.000 polishouders een zekere hoop gaf, was daarmee van korte duur. Sommigen stelden dat het ‘valse hoop’ was, want het was zeker niet de eerste keer dat Ansary zei de solvabiliteitstekorten aan te vullen, om er vervolgens geen concrete invulling aan te geven. Daarom was er boosheid, omdat Ansary hiermee ‘speelt met de emoties’ van pensioenverzekerden.

Het Antilliaans Dagblad heeft gisterochtend vragen gesteld aan de CBCS over de reeks bijeenkomsten die in het verleden en naar verluidt recent nog zijn gehouden met de Amerikaanse ultimate beneficial owner van Ennia. De krant is nog in afwachting van antwoorden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.