Land verwijt CMC en medisch specialisten verborgen agenda

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land (lees: de regering) laakt het ‘dubbele perverse honoreringssysteem’ dat het ziekenhuis CMC heeft ingevoerd ten behoeve van de medisch specialisten in loondienst, ‘buiten medeweten van het Land en buiten medeweten van de SVB om’.

Pervers2Het ging er gisteren in de rechtszaal in verband met het kort geding dat het Curaçao Medical Center, met aansluiting van de Landelijke Vereniging Medische Professionals in Dienstverband Curaçao, tegen het Land heeft aangespannen hard aan toe. Het CMC en de medici willen wijziging van de nieuwe wet, de Landsverordening normering topinkomens (LNT), in die zin dat deze niet van toepassing is op de specialisten in dienst van het ziekenhuis. CMC betoogt dat de medisch specialisten niet voor de maximale bezoldiging van 295.000 gulden per jaar, zoals vermeld in de LNT, voor het Curaçaose ziekenhuis zullen komen werken, en de specialisten die al voor het CMC werken het dienstverband zullen opzeggen.
Het Land weerspreekt dat - anders dan CMC stelt - er sprake zou zijn van een omissie of van een kennelijke vergissing bij het schrijven van de wet. Ook wijzen de advocaten Bertie Braam en Richard Pols namens het Land op het feit dat per 30 juni aanstaande de maximale bezoldiging van de specialisten substantieel zal stijgen, en wel van 295.000 naar 386.000 per jaar, met mogelijkheid tot verhoging met - nog eens - 30 procent tot totaal 501.000 per jaar. Dit hangt samen met het aflopen van de tijdelijke covid-solidariteitsmaatregelen.
,,De maximaal mogelijke nieuwe bezoldiging komt neer op ruim 41.000 per maand”, stellen de raadslieden namens het Land. Dat is in diverse vergaderingen ook aan CMC medegedeeld. Verwezen wordt naar de notulen van de vergadering van 15 mei tussen Financiën, CMC en SVB (Sociale Verzekeringsbank). ,,De medisch specialisten hebben geweigerd om aan de vergadering deel te nemen en waren dus afwezig.”
Volgens de regering blijkt uit een benchmarkvergelijking ‘dat er op Curaçao geen enkele reden is om aan te nemen dat medisch specialisten het dienstverband met CMC zullen opzeggen dan wel dat zij niet voor CMC zullen komen werken voor de maximale bezoldiging die per 1 juli zal gelden’. ,,In omringende landen zoals Colombia, Venezuela en in Aruba wordt (veel) minder verdiend dan in Nederland en dan op Curaçao. Op basis van de objectieve en correcte gegevens moet het mogelijk zijn om specialisten naar Curaçao te halen, waarbij financiële overwegingen ten aanzien van beloning geen beperkende rol spelen.”
Om de stellingen van het CMC te kunnen beoordelen heeft de minister het ziekenhuis verzocht om geanonimiseerd te laten zien wat de specialisten nu precies verdienen, inclusief de vaste en de variabele vergoedingen, maar volgens de advocaten ‘weigert CMC die informatie te geven’. ,,CMC laat dus ook niet zien of zij een spoedeisend belang heeft. Of heeft CMC een belang om deze vergoedingen juist niet openbaar te maken?”
In het kader van het onderzoek dat in deze kortgedingprocedure door het Land is uitgevoerd, is volgens de raadslieden ‘aan het licht gekomen dat het CMC een dubbel pervers honoreringssysteem heeft ingevoerd’. ,,Het enige doel dat het CMC lijkt na te streven is om dit verwerpelijke systeem onaangetast te laten voortbestaan. De dubbele perversiteit van het variabele beloningssysteem zit in de benadeling van particuliere verzekeraars én in de benadeling van bvz-patiënten.”
De regering is van mening dat door CMC te snel is gegrepen naar het zeer zware middel van een kort geding ‘om een wet opzij te zetten’, terwijl CMC - en volgens de advocaten van het Land zeker de specialisten, die geweigerd hebben om met de minister aan tafel te zitten om te overleggen - er ‘een verborgen agenda op na blijken te houden’. De rechter zal op 14 juni uitspraak doen.


‘Het raadsel is ontrafeld’...

‘Medici CMC geen topfunctionarissen’...

Wilt u meer over dit onderwerp lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.