Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Per 1 januari 2023 telt de bevolking van Curaçao officieel 148.925 zielen. Dat was twaalf maanden daarvoor nog 151.066. Een afname met 1,4 procent, meldt het CBS.

people talking2De bevolkingskrimp is nóg groter als deze wordt vergeleken met 2018, toen Curaçao nog 160.012 inwoners telde. Dat wil zeggen een afname met 11.087 in vijf jaar tijd.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wijst erop dat het bij de stand begin dit jaar gaat om de officieel geregistreerde personen; de vermoedelijk aanzienlijke aantallen ‘ongedocumenteerden’ zijn niet meegeteld. Met de in september geplande Census (volkstelling) verwacht het CBS daarvan een nauwkeuriger beeld te krijgen.
De emigratie is toegenomen: van 5.123 in 2020 en 5.564 in 2021 tot 5.728 het voorbije jaar 2022. Ook de immigratie vertoont een stijging: van 2.663 in 2020 en 3.337 in 2021 tot 3.930 het afgelopen kalenderjaar. De bevolkingsomvang wordt verder bepaald door het aantal geboortes en sterfgevallen.
Van de huidige bevolking is 45,4 procent man en 54,6 procent vrouw. Dat wil zeggen, aldus het CBS, dat op het eiland voor elke 100 vrouwen er 83,2 mannen zijn.
De grootste groep, namelijk 22 procent, vormen mensen tussen de 45 en 59 jaar; gevolgd door 20 procent tussen de 60 en 74 jaar; bijna 12 procent tussen de 75 en 80 jaar; en nog eens 4,6 procent daarboven. De groep ouderen is relatief toegenomen.
De 0- tot 14-jarigen beslaan 16,3 procent van de populatie; 15 tot 29 jaar zijn samen goed voor 15,4 procent; terwijl personen van 45 tot 59 jaar zo'n 17,7 procent van het geheel uitmaken.
Het CBS laat desgevraagd weten voornemens te zijn vandaag een persbericht uit te sturen; bovenvermelde gegevens staan al op de website.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.