Maandag wordt HiMA gesteund door Nederlandse organisaties

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gesteund door de organisaties Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Defence for Children Nederland voert de Curaçaose organisatie Hende-i-Medio-Ambiente (HiMA) maandag de water-rechtszaak tegen het Land Curaçao.

waterzaakEr wordt voor gepleit om af te dwingen dat het Land ervoor zorgt dat alle kwetsbare mensen, waaronder ouderen en minderjarige kinderen, direct toegang moeten hebben tot schoon water en sanitaire voorzieningen. De Nederlandse organisaties voerden onlangs ook in Nederland een rechtszaak, die zij in eerste aanleg verloren, maar die wel leidde tot een oproep van de kinderombudsman van Nederland en de VN-rapporteur om te stoppen met het afsluiten van water bij gezinnen met kinderen. In Nederland zijn de organisaties in hoger beroep gegaan. De problematiek verdient op Curaçao volgens HiMA dringend aandacht. ,,Het Land spant zich al vele jaren onvoldoende in om de toegang tot schoon water voor de sociaal achtergestelde groepen te waarborgen. De schuld wordt te vaak en te veel afgewenteld op de zwaksten van deze samenleving die ‘dan maar de rekening moeten betalen’. Mensen kunnen dan een betalingsregeling treffen terwijl zij al niets hebben”, aldus HiMA die ook kritiek heeft op de nu aangedragen oplossing van de overheid. ,,Een website te lanceren waarbij je je maar moet aanmelden, is niet de juiste manier om die mensen die het al zo moeilijk hebben te bereiken. Er wordt te gemakkelijk aan voorbij gegaan dat een derde van de Curaçaoënaars onder de armoedegrens leeft, oftewel 50.000 mensen op het eiland. Zij zitten vaak niet alleen met financiële maar ook psychische problemen. Want het doet nogal wat met je als je geen schoon water hebt. Dat de overheid geen water heeft is evident, maar je bent als overheid verplicht ervoor te zorgen dat diegenen die geen toegang tot schoon water hebben dit toch krijgen.”
Op de website van het Public Interest Litigation Project (Pilp) dat de Nederlandse zaak juridisch heeft bijgestaan staat: ,,Namens en met Defence for Children Nederland en het NJCM als amicus curiae, heeft het Pilp een brief geschreven aan het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao. In de brief gaan de organisaties in op wat het recht op water voor kinderen omvat en waarom zij niet van het water mogen worden afgesloten. Amicus curiae betekent letterlijk ‘vriend van de rechtbank’ en daarmee worden instanties of personen aangeduid, die geen partij zijn in een zaak, maar - gevraagd of ongevraagd - hun mening of advies aan een rechtbank geven. In het artikel van Pilp staat verder: ,,Op deze wijze hopen Pilp, NJCM en Defence for Children Nederland bij te dragen aan de bescherming van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Zij hopen ten zeerste dat het Gerecht in eerste aanleg deze amicusbrief in overweging wil nemen en dat de brief zal bijdragen aan de onderhavige procedure.”
De ombudsman van Curaçao heeft in 2020, samen met de ombudsman van Sint Maarten en de Nationale ombudsman al gewezen op de gebrekkige toegang tot schoon drinkwater voor kwetsbare burgers op Curaçao. HiMA heeft Pilp benaderd vanwege de procedure in Nederland over het recht op water voor kinderen. ,,In beide procedures spelen dezelfde argumenten en het Land Curaçao beroept zich op de uitspraak in eerste aanleg van de rechtbank Den Haag”, zo wordt aangevoerd.
In Nederland was de rechtszaak niet alleen tegen de Staat maar ook tegen drinkwaterbedrijven Dunea en PWN. HiMA heeft op Curaçao niet Aqualectra betrokken. Pilp: ,,Op 6 april 2022 oordeelde de rechtbank Den Haag dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen worden afgesloten van drinkwater wanneer ouders de waterrekening niet kunnen betalen. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingediend.” Maar, zo vervolgt Pilp: ,,Mooi om te zien dat onze rechtszaak en de onderliggende stukken en argumentatie hebben kunnen bijdragen aan de oproep van de kinderombudsman en de VN-rapporteur voor water en hygiëne. Als aan deze oproep gehoor wordt gegeven zou dit een mooie ontwikkeling zijn voor kinderen in Nederland.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.