Dure reguliere stroom gunstig voor duurzaam opgewekte elektriciteit

Van onze redactie
Willemstad - De groei van de markt op Curaçao voor PV-installaties (duurzaam opgewekte stroom) gedurende de afgelopen jaren heeft zich in 2022 voortgezet en verstevigd.

teruglevertijd,,De belangrijkste factor hierin betreft de forse stijging van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit gedurende 2022 bij een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde investering voor een installatie met zonnepanelen.”
Dat meldt de regering via Bureau Post en Telecommunicatie (BT&P), ook belast met de utiliteitssector. Bovengenoemde ontwikkeling heeft ‘een gunstig effect op de terugverdientijd’, vervolgt de toelichting, voor eindgebruikers met eigen duurzame elektriciteitsproductie voor eigen gebruik vanwege de besparingen die hieruit voortvloeien.
Sinds medio november 2011 is het voor particulieren en bedrijven op Curaçao mogelijk om elektriciteit voor eigen gebruik op duurzame wijze op te wekken, in combinatie met een netaansluiting. Op dit moment worden voor teruglevering van stroom aan het net tarieven toegepast die bestaan uit een vergoeding van 0,25 gulden per kilowattuur (kWh) teruggeleverde elektra. In combinatie met een te betalen vaste vergoeding van 8 gulden (huishoudelijk, industrie exportgericht en ziekenhuis), 16 gulden (zakelijk) of 24 gulden (industrieel standaard en industrieel import vervangend) per geïnstalleerde kiloWattpiek (kWp) per maand.
Op basis van de jaarlijkse evaluatie conform de ‘Tariefrichtlijn kleinschalige duurzame stroomvoorziening’ is door de regering van Curaçao besloten om bovengenoemde tarieven in 2023 ongewijzigd te laten.
De vaste maandelijkse vergoedingen verschuldigd ter dekking van de kosten voor het gebruik en het ter beschikking staan van het netwerk, de netwerkaansluiting en het productievermogen, zullen worden gehandhaafd. Ook het tarief voor teruggeleverde elektriciteit zal worden gehandhaafd op een kwartje per kWh, ‘aangezien dit redelijk in lijn is met de kosten van overige, duurzaam geproduceerde elektriciteit als onderdeel van de brandstofclausule’.
,,Middels het handhaven van de huidige teruglevertarieven per 1 januari 2023 wordt ervoor gezorgd dat particulieren of bedrijven een redelijke terugverdienperiode kunnen realiseren die thans zelfs onder de gangbare internationale terugverdientijden ligt.”
Tevens zijn hiermee de inkoopkosten voor het netwerkbedrijf ‘redelijk in lijn’ met de brandstofclausule en de inkoopkosten van duurzame energie van derden als onderdeel van de reguliere eindgebruikerstarieven voor elektriciteit.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.