Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Monumentenzorg is in voor zaken”, zo verklaarde gisteren de voorzitter van de stichting die in 1954 werd opgericht en inmiddels bijna 130 gebouwen in bezit heeft.

F03 Mon zorg Invest Wstad 5Het was tijdens de vierde editie van Invest in Willemstad.
Decennialang gold voor Stichting Monumentenzorg Curaçao (SMZ) dat bezittingen niet te koop waren. Dat kwam ook omdat de activa waren aangekocht met verkregen subsidies ‘en die verkoop je niet zomaar’. Ook was er lange tijd van derden helemaal geen belangstelling om een monument aan te kopen.
Maar, aldus voorzitter Herbert van der Woude, niets blijft hetzelfde en doorgaan met het oude businessmodel van aankopen, restaureren en verhuren zou de stichting niet verder brengen. Zeker toen vanaf 10-10-’10 de Nederlandse subsidiegelden ophielden en SMZ financieel op eigen benen moest staan. Gelijktijdig wakkerde de commerciële interesse voor oude panden aan.
De huurinkomsten dekken wel het onderhoud, de onroerendezaakbelasting en de apparaatskosten van Monumentenzorg, maar zouden nooit voldoende zijn om de hoge investeringen te kunnen doen in de aankoop en het herstel van nieuwe monumenten. ,,Stilstand is achteruitgang.”
Daarop kwam er een nieuwe strategische heroriëntatie met als uitkomst dat SMZ zichzelf ziet als een technisch georiënteerd, innovatief en meer commercieel gefocuste organisatie; ook in de wijze waarop inkomsten worden gegenereerd, onder meer door meer actieve aankoop en verkoop van objecten.
Niet uit winstbejag, benadrukt Van der Woude, maar enkel en alleen om in staat te zijn de opbrengsten te kunnen herinvesteren in vele andere panden die schreeuwen om restauratie. ,,Nog altijd gedreven door onze idealistische doelstelling van het herstel en behoud van ons erfgoed.”
SMZ gaat niet de concurrentie aan met marktpartijen, maar zal zich storten op panden die anders nooit aan bod komen. En goed voorbeeld daarvan is La Moda de Paris, dat twee jaar geleden met de vele regenbuien bijna compleet onderuitging, maar momenteel wordt gered en een nieuw leven krijgt.
,,Denk nu alstublieft niet dat wij ineens alle 130 gebouwen in de verkoop zetten”, vervolgde de voorzitter. Er zal zorgvuldig gekeken worden naar welke objecten wel en welke niet in aanmerking komen. Een lijst zal begin 2023 worden gepubliceerd, zo kregen de bezoekers van Invest in Willemstad te horen.
Maar dan nog geldt dat SMZ selectief te werk zal gaan. Kopers moeten het financieel kunnen dragen en een goede reputatie hebben. Maar ook zal er een clausule in de koopovereenkomst worden opgenomen dat de nieuwe eigenaren een fikse boete betalen in het geval van achterstallig onderhoud. Dit om te voorkomen dat gerestaureerde panden weer in verval raken.
Kopers krijgen ook professioneel architectonisch advies als ze veranderingen willen aanbrengen. Ze betalen geen overdrachtsbelasting en de onderhoudskosten zijn aftrekbaar voor de belastingen. En tot slot, aldus de voorzitter: ,,Onze prijzen zullen fair zijn”. Zo wil SMZ zich richten op een nieuwe, meer op commerciële en investeringen gedreven toekomst.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.