Veel pensioengerechtigden zoeken nog een baan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao telde per 1 januari dit jaar 29.930 inwoners ouder dan 65. Een op de vijf personen is 65 jaar of ouder; om precies te zijn is dat 19,8 procent van de totale bevolking.

ouwetjesZo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grootste groep van de 65-plussers heeft nog niet de 70-jarige leeftijd bereikt, namelijk 9.688. Naarmate de leeftijd stijgt, wordt de groep kleiner. Maar Curaçao telde begin dit jaar 1.081 personen die 90 jaar of ouder zijn, waarvan 43 er 100+ zijn. Het zijn overigens vooral vrouwen, want van de 100-plussers waren er 36 vrouw en 7 man.
,,De vergrijzing van Curaçao loopt op”, constateert het CBS. ,,In 2011 bestond 13,6 procent van de totale bevolking uit personen van de leeftijdsgroep van 65+. Per 1 januari 2022 is dit opgelopen naar 19,8 procent.”
Elk jaar komt er iets bij, want in 2012 was het 14,1 procent en zo liep het telkens op. De grootste relatieve stijging deed zich voor tussen 2019 en 2020, toen het aandeel 65-plussers ten opzichte van de hele bevolking steeg van 15,7 procent naar 18,8 procent.
Het CBS keek ook naar de leeftijdscategorie 0 tot en met 14 jaar en 15 tot en met 64 jaar. De leeftijdsgroep tot en met het veertiende levensjaar is vanaf 1992 tot en met 2022 afgenomen, van 26 procent tot 17 procent. ,,Dit komt omdat er minder baby’s zijn geboren in deze periode”, aldus het CBS.
De leeftijdsgroep van 15 tot en 64 jaar is in dezelfde periode ‘constant gebleven’, zo laten de statistieken van CBS zien. De groei zit ‘m in de leeftijdscategorie van 65 jaar en ouder; in de periode vanaf 1992 tot en met heden, anno 2022, van 8 procent naar 20 procent.
Het bereiken van de 65-jarige leeftijd betekent op Curaçao ook het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Toch zijn er, zo blijkt uit de CBS-cijfers, nog velen - en zelfs een groeiende hoeveelheid - die een baan zoeken. Er is sprake van een ‘stijgend werkloosheidscijfer van personen ouder dan 65+’. Volgens CBS zelf van 15,4 procent in het jaar 2020 (coronacrisisjaar, red.). Dat was een jaar eerder nog 10,7 procent en in 2014 slechts 2,2 procent.
Over de levensverwachting bij geboorte op Curaçao geldt voor het jaar 2019 dat mannen gemiddeld 75,8 jaar worden. Vrouwen worden een stuk ouder, namelijk 81,6 jaar. Voor de gehele bevolking geldt een levensverwachting van bijna 79 jaar (om precies te zijn 78,9 jaar).
Die levensverwachting is in de afgelopen halve eeuw flink hoger geworden. In de jaren zestig bedroeg deze voor mannen en vrouw gezamenlijk 66,5 jaar. Eind jaren zeventig stond deze op 73,7 jaar. Rond de eeuwwisseling werd gemiddeld 75 jaar gemeten en dit is dus opgelopen tot bijna 79 jaar. Voor deze laatste cijfers verwijst het CBS overigens naar het Volksgezondheidinstituut Curaçao (VIC) als bron.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.