Van onze correspondent
Den Haag - Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties wil ruimte geven aan de Caribische landen om te stoppen met het korten van 12,5 procent op het salaris van ambtenaren en in de semipublieke sector. De korting op de salarissen van topinkomens en van politici moet worden gehandhaafd. De Rijksministerraad moet daar komende woensdag nog wel mee instemmen.

huffelenVan Huffelen maakte dat gisteren, vlak voor haar vertrek naar de Cariben, bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota door het kabinet-Rutte. Van Huffelen: ,,De afgelopen periode zijn de kosten van het gewone leven ontzettend gestegen onder andere door de oorlog in Oekraïne. Veel mensen worstelen met hoge kosten van bijvoorbeeld levensmiddelen en huur. Nu de economie bovendien weer aantrekt, weegt de eis om 12,5 procent te korten op salaris niet meer op tegen die kosten.”
De salariskorting werd halverwege 2020 ingesteld naar aanleiding van de coronapandemie als teken van solidariteit richting de markt en om de overheidsuitgaven van de landen te verlagen. Het was een voorwaarde bij de liquiditeitssteun. Naast de stijgende kosten voor het gewone leven speelt bij de afschaffing van de salariskorting ook mee dat het werven van personeel steeds lastiger wordt, ‘terwijl goed personeel van groot belang is’.
Het schrappen van de korting wordt overgelaten aan de regeringen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Zij kunnen dit in ‘eigen tempo’ doorvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de eerdere afspraken over het normeren van topinkomens moeten worden gerealiseerd en de kortingen op het salaris voor politici blijven bestaan.
Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) is volgende week in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Ze reist maandag af naar Aruba en vervolgens naar Curaçao en Sint Maarten om inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties te ontmoeten en ‘te luisteren naar hun dromen en zorgen’.

Vrije uitkering BES omhoog
Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de vrije uitkering voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) structureel met 10 miljoen euro wordt verhoogd. Staatssecretaris Van Huffelen maakte al eerder duidelijk de vrije uitkering voor de eilandbesturen te laag te vinden. Het extra geld voor de verhoging is afkomstig uit de enveloppe van 30 miljoen die het kabinet in het coalitieakkoord had opgenomen als extra geld voor Caribisch Nederland. Het geld is verder bestemd voor versterking van de arbeidsmarkt en het toewerken naar het ijkpunt sociaal minimum. De onderstand, AOV en AWW en de kinderbijslagvoorziening worden verhoogd en er wordt geïnvesteerd in het moderniseren van het sociale zekerheidsstelsel en de dienstverlening voor arbeidsbemiddeling op de BES-eilanden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).