Sociale verzekeraar moet bezuinigen op personeelskosten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er rest volgens vakbond Abvo in verband met een conflict met de Sociale Verzekeringsbank SVB als werkgever niets anders dan een gang naar de rechter.

De rechter moet dan toetsen of de besparingsmaatregelen die de SVB-directie - naar eigen zeggen conform instructie van de regering - doorvoert op de F02 SVB DUSHI 2personeelsuitgaven, correct en rechtmatig zijn.

Een deel van het SVB-personeel voerde gisteren enige tijd actie nadat de leiding van de sociale verzekeraar een dag daarvoor in een brief liet weten dat er gekort moet worden op de arbeidsvoorwaarden van werknemers.

Directeur Philip Martis schrijft dat het personeel al eerder op de hoogte is gesteld van de ‘verslechterde financiële resultaten van de SVB’. ,,De financiële en de sociaaleconomische crisis op Curaçao heeft drastische gevolgen voor de financiën van de SVB.”

Los daarvan heeft de regering-Pisas (MFK/PNP) op 30 juli 2021 besloten dat de SVB 9,2 miljoen gulden (23 procent) moet bezuinigen op de operationele uitgaven. Dit betekent maatregelen bovenop eerdere maatregelen, zoals opschorting van de indexering, geen periodieke verhoging (bij een gunstige beoordeling) en evenmin vakantiegeld.

In eerste instantie zal gezocht worden om de personeelsreductie te laten plaatsvinden via de weg van pensionering. Maar juist doordat de resultaten onder druk staan, is er geen geld om uitvoering te geven aan de VVU-regeling (vervroegd vrijwillig uittreden).

Al met al ziet SVB zich genoodzaakt de bezuinigingsmaatregelen ook in 2022 en in 2023 te handhaven. Martis: ,,De directie is zich bewust van de implicaties van de maatregelen, maar kan onder de huidige financiële omstandigheden niet anders.”

Dit valt niet in goede aarde bij de werknemers en hun vakbondslieden Gregory Wilson en Jinèsa Hato-Martina. ,,We zitten al op het bot; er is geen vet meer”, aldus laatstgenoemde. Een gesprek met de directie leverde weinig op, stelt Wilson. Dus wordt de rechter een oordeel gevraagd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.