• Directie weigert elk commentaar over aantal ontslagen

  • Regering keurt handelwijze dokbedrijf af; zekerheid nodig

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Terwijl de directie van Damen Shiprepair Curaçao en ook moederbedrijf Damen Shipyards Group in Nederland zich hullen in stilzwijgen over de ontslagen, liep gisteren de spanning bij de ingang van het dokbedrijf op.

DamenPremier Gilmar Pisas (MFK) keurt de handelwijze dan ook af. De regering was bereid om 20 miljoen dollar te steken in een herstelplan ten behoeve van achterstallig onderhoud, waarvan overigens 6 miljoen in schulden van Damen aan nutsbedrijf Aqualectra en Sociale Verzekeringsbank SVB. Maar met de bedoeling dat ook Damen 20 miljoen dollar zou steken in upgrading, met als doel meer zekerheid en meer werkgelegenheid.
,,Nu gebeurt het omgekeerde”, aldus de regeringsleider, die gistermiddag op uitnodiging een onderhoud had met de werknemers, terwijl zijn collega-ministers Ruisandro Cijntje en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (beiden PNP) spraken met een delegatie van Damen. ,,We zijn zeer verrast, onaangenaam verrast, over deze actie die wij niet hebben zien aankomen. Het argument is dat de twee drijvende dokken niet in gebruik zijn, en het bedrijf daardoor met minder arbeidsplaatsen moet draaien, maar die waren al in slechte staat toen Damen ze hier naartoe bracht.”
Verschillende werknemers kregen te horen dat ze hun pas moeten inleveren en drie maanden salaris plus cessantia meekrijgen. Een ‘totale tutu’ zegt Pisas, die erop wijst dat Damen uit de Nederlandse liquiditeitssteun NOW-gelden kreeg juist om banen te behouden, dat Damen betalingsachterstanden heeft en volgens het personeel nauwelijks aan onderhoud heeft gedaan, met zelfs alle gevaar van dien.
Onzekere werknemers van de Curaçaose werf verzamelden zich gisteren op de Dokweg. Op zeker moment was er zelfs sprake van een blokkade van de kruising met de Emancipatie Boulevard, waardoor het verkeer ter hoogte van Maduro Plasa, Aqualectra en het Hof van Justitie vast kwam te zitten. De politie was ter plaatse, maar hoefde niet in te grijpen.
Er zullen ontslagen vallen, zoals deze krant gisteren berichtte, maar nog altijd is niet duidelijk hoeveel. Volgens vakbondsleider Angelo Meyer ‘vertikt’ het management aan te geven hoeveel van de circa 265 bij Damen werkzame personeelsleden zullen moet afvloeien.
Ook tegenover deze krant weigert directeur Johan Alexander ‘Xander’ Smit elk commentaar. Ondanks herhaalde verzoeken om informatie geeft hij geen enkele reactie. Het hoofdkantoor van het Nederlandse familiebedrijf in Gorinchem reageert evenmin op een formeel e-mailbericht van het Antilliaans Dagblad.
Vermoedelijk gaat het om minstens 25 arbeidsplaatsen of (veel) meer, want boven dat aantal moet er toestemming van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) worden verzocht, binnen tien dagen gevolgd door een afvloeiingsplan. Ook Randolph ‘Dois’ Gijsbertha, sectordirecteur Arbeid, kon gisteren niet aangeven om hoeveel ontslagaanvragen zal gaan. ,,Damen heeft SOAW nog niet benaderd.”
Wel kregen individuele werknemers intussen een afvloeiingsaanbod van Damen. Zo weet Meyer, die de papieren laat beoordelen door een advocaat. De PWFC-voorman had de jurist al gevraagd de werkwijze van Damen te toetsen. Hoewel deze ‘shouru’ (niet netjes) is, lijkt de aanpak van Damen vooralsnog wettelijk gezien wel door de beugel te kunnen. Intussen zouden sommige werknemers al wel voor akkoord hebben getekend, maar adviseert PWFC om hier nog mee te wachten. Ze hebben volgens Meyer recht op tien dagen bedenktijd.

Als een koude douche
De gedwongen ontslagen komen daarmee uiteindelijk toch als een verrassing; als een koude douche, vooral omdat de regering in gesprek zou zijn met Damen (Nederland) over een reddingsplan. Volgens de bond kan de afvloeiing van werknemers dan ook alleen gestopt worden door het kabinet-Pisas in het kader van een financiële injectie.
Premier Pisas zegt dat de 20 miljoen dollar onderdeel was van de politieke besprekingen over het Landspakket in verband met investeringen in onderhoud van de werf. Minister Cijntje heeft echter gezegd dat deze gelden, als het zover is, aan overheids-nv CDM Holding beschikbaar zullen worden gesteld. Om eerst betalingsachterstanden te voldoen en daarna door CDM Holding te worden besteed aan onderhoudsprojecten. Maar dan moet Damen ook met 20 miljoen dollar over de brug komen, aldus de minister-president.
CDM Holding, de overheids-nv die namens het Land eigenaar is van de werf, neemt zelf nadrukkelijk afstand van elke (mede)verantwoordelijkheid voor de operationele situatie bij Damen. ,,Wij zijn slechts de landlord”, zegt directeur Getmar Caldera bij herhaling. Zoals CDM Holding meerdere andere huurders heeft. Hij ziet enkel toe hoe Damen omgaat met de activa en installaties.
Caldera betreurt het wel dat door de personeelsacties ook andere operators ter plaatse last ondervinden; al is het alleen maar om op hun werkplekken te kunnen komen. Op de vraag hoe het zit met de drijvende dokken die niet alleen buiten werking zijn, maar volgens ingewijden zelf zouden zijn (af)gezonken, zegt de directeur van de overheids-nv dat dit ‘de verantwoordelijkheid betreft van Damen zelf’. Het bedrijf bracht in 2018 het drijvende dok naar Curaçao. Voor alle vragen verwijst Caldera naar Damen, dat volgens hem wereldwijd zo’n 50 werven exploiteert.
De website meldt dat dit 35 ‘shipyards’ zijn, verspreid over 55 bedrijven actief op vijf continenten. Damen bestaat al sinds 1927 en is nog altijd in handen van de familie Damen, namelijk de derde generatie: na Jan en Rien Damen kwam Kommer Damen en nu is Arnout Damen de ceo.
Ook internationaal maakt het bedrijf moeilijke tijden door. Op de website zijn de cijfers bijgewerkt tot (en met) 2020, het jaar dat de coronacrisis toesloeg en ook Damen Shipyard niet spaarde. Ook niet op Curaçao, waar het bedrijf sinds eind 2016 actief is. In dat jaar bedroeg de omzet 1,8 miljard euro (was 2,4 miljard over 2019) en had het concern 12.000 werknemers op de payroll. Medio 2020 maakte Damen Shipyards bekend dat er wereldwijd 1.050 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen. Volgens ingewijden zou de scheepswerf van Curaçao met momenteel slechts twee van de vier dokken in gebruik het personeelsbestand tot circa 200 werknemers moeten terugbrengen om rendabel te zijn.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.