Federatie: Wetsvoorstel niet indienen bij Staten

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorgestelde korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden zal leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting en de zorg direct in gevaar brengen. De conceptwet is onzorgvuldig en ondoordacht.

zorgDat voorziet de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ). De federatie dringt er daarom bij de regering op aan het huidige concept van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao níét in te dienen bij de Staten.
,,Werken in de zorgsector is nu al verre van een vetpot en invoering van de 12,5 procent kortingsmaatregel zal er zonder twijfel toe leiden dat een deel van onze medewerkers in financiële problemen komt”, schrijft SFZ-voorzitter Lionel Sint Jacobs in een brief van 24 februari aan premier Gilmar Pisas (MFK).
Op Curaçao zijn tien instellingen aangesloten bij de federatie. Het bruto maandsalaris van personeelsleden is gemiddeld 2.800 gulden per maand. Van topinkomens is dus ‘absoluut geen sprake’. Sint Jago: ,,De budgetten van de zorginstellingen zijn al jaren niet aangepast aan de almaar stijgende kosten. Daardoor is de salarisontwikkeling in deze sector achtergebleven bij die van de overheid en overheidsbedrijven.”
Die 12,5 procent korting kan gewoonweg niet doorgaan op de nu voorgestelde manier. Daarom is het dringende verzoek aan premier Pisas om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Nederlandse regering en ervoor te zorgen dat de kortingsmaatregel wordt opgeschort. ,,In ieder geval voor de werknemers in de zorgsector.”
De federatievoorzitter schetst een donker scenario in de brief aan de Curaçaose minister-president. Het begint met onrust, demotivatie, toename van de mentale druk en meer ziekteverzuim. Want het ‘zal nog moeilijker en misschien wel onmogelijk worden’, om nieuw personeel aan te trekken. Zo rolt het sneeuwbaleffect uit over alle facetten van de samenleving.
,,Kort gezegd voorzien wij maatschappelijke ontwrichting en een aanzienlijke achteruitgang van onze zorg”, schrijft Sint Jago. Doe het niet, luidt opnieuw de noodkreet. Nu naar de Curaçaose premier Pisas, maar drie keer eerder ging er al een brief met dezelfde boodschap naar de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (juni 2020, oktober 2021, november 2021). Deze boodschap blijkt ‘nooit serieus genomen’.
Het doemscenario kan volgens de federatie ‘op vrij eenvoudige wijze’ worden voorkomen. Namelijk door de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden mee te nemen in het hervormingsprogramma voor de Curaçaose zorgsector. En dus niet in de Wet normering topinkomens. Het voorstel voor een ‘breed omvattend salarisonderzoek’ ligt al bij de minister van GMN. Sint Jago: ,,De uitkomsten kunnen dan de basis vormen voor afspraken over een nieuwe beloningsstructuur voor alle zorginstellingen op Curaçao.”
In geen geval kan het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt voor verdere behandeling worden aangeboden in de Staten. Het is onzorgvuldig, ondoordacht en onrechtvaardig voor de medewerkers in de zorg. Een reactie van het kabinet-Pisas (MFK/PNP) in de trant van ‘geen keus’ is voor de federatie volstrekt ongeloofwaardig. Dat de Nederlandse overheid besparingen eist in de (semi) publieke sector heeft te maken met het beeld van ‘hoge en soms zelfs exorbitante arbeidsvoorwaarden binnen de publieke sector’. Maar dat geldt niet voor de zorgsector. Daarnaast werd een beroep gedaan op het gevoel van solidariteit bij de overheidsdiensten in een voor particuliere bedrijven moeilijke periode met covidmaatregelen. Sint Jago: ,,Maar het toerisme en de lokale handel draaien weer op volle toeren.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).