Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert vanaf volgend jaar geen vergoeding uit aan zorgverleners die ouder zijn dan 65 jaar. Daaronder vallen dus ook huisartsen en vrijgevestigde medisch specialisten.

svbleeftijdIn een brief van 12 januari worden de zorgverleners ‘er nog eens vriendelijk aan herinnerd’ dat de leeftijdsgrens met ingang van 1 januari 2023 is bepaald op 65 jaar. Dan komt de overgangsregeling van drie jaar ten einde. Die regeling volgde op een kort geding op 21 november 2019 van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao tegen het Land Curaçao. De rechter oordeelde toen dat een leeftijdsgrens alleen kon worden ingevoerd als in het landsbesluit een overgangsregeling was opgenomen. Met een aanpassing van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten werd voldaan aan die eis, aldus de uitleg van de SVB aan de medewerkenden. Daarin werd met de toevoeging van artikel 1a een overgangsregeling van maximaal drie jaar opgenomen in de wet. ,,Tevens werd in artikel 2 (…) bepaald dat artikel 1a met ingang van 1 januari komt te vervallen.”
De leeftijdsgrens van 65 jaar is gebaseerd op de leeftijd waarop personen op dit moment in aanmerking komen voor een ouderdomspensioen op grond van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering. Mocht die leeftijd worden gewijzigd dan zal dat ook zo zijn voor de SVB-leeftijdsgrens.
Het gaat om zorgverleners die ‘diensten verlenen en aan de SVB declareren voor de zorg die is verleend aan verzekerden via de Landsverordening basisverzekering ziektekosten’ (bvz). Concreet betekent dit dat zorgverleners die vanaf 1 januari 2023 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt niet langer zorg aan bvz-verzekerden kunnen verlenen en bij de SVB kunnen declareren.
In januari 2020 heeft de Raad van Advies berekend dat met de overgangsregeling van drie jaar zeventien miljoen gulden aan besparingen werd misgelopen. Dat geld was nodig om de verhoogde zorgkosten van het Curaçao Medical Center (CMC) te dekken. Mocht het niet lukken die besparingen elders terug te winnen, dan zou het uitstel van pensionering van zorgverleners gevolgen kunnen hebben voor de Landsbegroting, aldus de Raad van Advies.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).