RIVM constateert dat beperkt maatregelen zijn genomen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Vermijd reizen naar Curaçao”, staat er bovenaan bij ‘Key Information for Travelers to Curaçao’ op de door reizigers veelbekeken website van het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

CDCCDC waarschuwt dat gezien de huidige omstandigheden op het eiland het zelfs voor volledig gevaccineerde reizigers een risico is om er besmet te raken met Covid-19 en het virus verder te verspreiden.
Kortom: geen goede reclame voor toeristisch Curaçao. Met name Noord- en Zuid-Amerikaanse toeristen houden CDC over het algemeen goed in de gaten. Curaçao ontvangt vooral buitenlandse bezoekers uit Europa en dan met name vanuit Nederland. Maar dan nog is de CDC-waarschuwing een teken aan de wand.
Het streven van de regering-Pisas is om alles zoveel mogelijk open te houden ten behoeve van de economie (lees: het toerisme). Alles openhouden betekent echter ook meer risico op agglomeratie/samenscholing, met als gevolg een groter risico op nieuwe besmettingsgevallen.
Dat is ook wat de afgelopen periode te zien was en nog is, namelijk een zeer sterke toename van de hoeveelheid coronabesmettingen, mede omdat alles open was/is in verband met de zwaarwegende economische/toeristische belangen. Dat is ook het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) niet ontgaan.
,,Wij hebben begrepen dat vanwege het belang van het toerisme voor de economie van de landen er de afgelopen weken ondanks de snel toenemende incidentie beperkt maatregelen zijn genomen. Aangegeven wordt dat het verlies van inkomen door de covid-epidemie de afgelopen jaren waarschijnlijk aanleiding is geweest voor regeringen en bestuurders om scherp aan de wind te zeilen.”
Uiteindelijk is het aantal actieve besmettingen dusdanig opgelopen dat CDC Curaçao nu als ‘Very High Level of Covid-19’ - het hoogste niveau - classificeert, met als gevolg het risico dat sommige luchtvaartmaatschappijen en cruiserederijen het eiland zullen gaan mijden waardoor toerisme en economie toch een klap krijgen.
Deskundigen pleiten daarom voor ‘een gebalanceerd beleid’ voor wat betreft economie versus de gezondheidszorg. Dat geldt óók voor de effecten voor het lokale bedrijfsleven; door de vele besmettingen en de gevolgen die dat heeft voor verplichte isolatie en quarantaine van personen die met hen in contact zijn gekomen, liggen veel bedrijven en kantoren vrijwel plat. Online werken biedt regelmatig uitkomst, maar vaak ook is fysieke aanwezigheid op de werkplek noodzakelijk. Zoals juist in de toeristische sector; hotels en restaurants.
Het RIVM: ,,Op grond van analyses wordt ons gemeld dat op alle eilanden de huidige verheffing te herleiden is tot de feestdagen. Het samenkomen van een nieuw, snel verspreidende variant met terugkerende bewoners en toegenomen toerisme hebben geleid tot de introductie van de omikronvariant en vervolgens een snelle verspreiding onder de bevolking. Uit het casusregister blijkt dat de uitbraak nu nog het meest voorkomt bij jongeren en jongvolwassenen.”
Het RIVM heeft vernomen dat ‘momenteel vooral gestuurd wordt op de bezetting van bedden in de ziekenhuizen’. ,,De bezetting wordt op het ogenblik ook bepaald door de beperking van bruikbare ziekenhuisbedden door een personeelstekort, versterkt door hoge aantallen besmettingen onder het personeel.” Op Curaçao waren begin deze week meer dan 200 positieve personeelsleden bij het CMC.
Ook de laboratoria en de openbare gezondheidsdiensten kampen door de hoge aantallen met problemen. ,,Bron- en contactonderzoek is niet meer optimaal”, weet het RIVM. ,,En de laboratoria dreigen overlopen te worden door de hoge aantallen personen die getest worden.”
Na de feestdagen zijn er beperkte coronamaatregelen genomen. ,,Of deze maatregelen voldoende zijn om de stijgende incidentie af te remmen, is de vraag”, aldus het RIVM. Op de meeste eilanden wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om met groepen bij elkaar te komen en is het nachtleven weliswaar beperkt door een (iets) vroegere sluitingstijd, ‘maar daarmee worden risicovormende momenten niet voorkomen’. Zeker niet bij een snel verspreidend virus zoals de omikronvariant.
Hoe ernstig de impact op de curatieve zorg gaat worden is volgens het RIVM ‘nog ongewis’ en hangt af van onder andere de leeftijden van de besmette personen, hun gezondheid, eerder doorgemaakte infecties, vaccinatiegraad en bereikte reikwijdte en effectiviteit van de boostercampagnes. Uit het principe van voorzorg adviseert het RIVM niet af te wachten tot de ziekenhuiscapaciteit te ver onder druk staat, maar om ‘kortstondig stevige maatregelen te nemen’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).