Bouw vreemdelingendetentie gaat vooralsnog door

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland bevriest de financiële steun aan Curaçao voor verbetering van de vreemdelingenbarakken omdat de Curaçaose regering onvoldoende de mensenrechten naleeft.

barakkenDat meldt persvoorlichter Katy Sherriff van Amnesty International. Dit betekent overigens niet dat nu gestopt wordt met de bouwwerkzaamheden, aldus premier Gilmar Pisas (MFK) in een reactie. ,,Ik heb kennisgenomen van wat demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA), hierover gezegd heeft. We gaan zijn punten evalueren en zullen later met een reactie komen. Maar vooralsnog zijn de bouwwerkzaamheden niet gestopt.” De bouwvakvakantie is afgelopen en maandag worden de werkzaamheden hervat.
Volgens Amnesty wordt met de aankondiging van Knops door Nederland ‘eindelijk erkend’ dat er sprake is van onmenselijke detentieomstandigheden en worden hier nu ‘voor het eerst harde consequenties aan verbonden’. Hoewel Nederland zich nu (financieel) terugtrekt, stelt de internationale mensenrechtenorganisatie dat ook Nederland medeverantwoordelijk is voor de schendingen op Curaçao. Want, zo wordt aangevoerd: ,,Nederland heeft sinds 2018 rond de 2 miljoen euro steun aan Curaçao verleend om de vreemdelingendetentie te verbeteren, maar resultaat bleef uit.” Volgens de organisatie kwam demissionair staatssecretaris Knops tot het besluit de financiering te bevriezen na het recente Amnesty-rapport, getiteld ‘Nog steeds niet veilig: Venezolanen krijgen geen bescherming op Curaçao’. De conclusie in dat rapport was dat niet alleen Curaçao verantwoordelijkheid draagt voor de mensenrechtenschendingen van mensen die internationale bescherming zoeken, maar dat Nederland daar ook aan bijdroeg door de financiële steun voor met name kustbewaking en vreemdelingendetentie.
De organisatie maakt zich verder grote zorgen over de beschermingsprocedure die op het eiland geldt. Uitgelegd wordt dat in 2018 het rapport ‘Opgesloten en uitgezet’ gepubliceerd werd, waarin Amnesty stevige kritiek uitte op de toen geldende internationale beschermingsprocedure. ,,Ondanks de invoering van een nieuwe procedure in 2019, opgesteld met hulp van de Nederlandse autoriteiten, is de situatie op het eiland nog steeds zwaar onvoldoende.”
Nederland gaat hier niet beter op toezien, concludeert Amnesty, omdat de beschermingsprocedure door Knops nog steeds gezien wordt als een landsaangelegenheid. ,,Ook wil de staatssecretaris niet verder onderzoek doen naar mensenrechtenschendingen in een sporthal waar de Nederlandse kustwacht hielp met de bewaking van Venezolanen. Zij zaten daar zonder toegang tot een advocaat opgesloten en zijn waarschijnlijk collectief uitgezet”, zo beklaagt Amnesty zich.
Volgens de organisatie is het nu aan de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), om het gesprek met Curaçao kritisch voort te zetten en ‘te zorgen voor een echte verbetering van de situatie van Venezolanen die bescherming zoeken op Curaçao’.
,,Wij vragen al jarenlang aandacht voor de schrijnende situatie waarin Venezolanen verkeren op Curaçao”, zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. ,,Nederland bleef in de afgelopen jaren maar geld geven voor verbetering van de vreemdelingendetentie, terwijl mensenrechten nog steeds werden geschonden zonder daar consequenties aan te verbinden. Dat de staatssecretaris dat nu voor het eerst wel doet, is een stap in de goede richting.”
Oudshoorn bracht in december 2021 samen met onderzoeker Yara Boff Tonella een werkbezoek aan Curaçao. Amnesty: ,,De autoriteiten weigerden om de delegatie van Amnesty International te ontvangen. We hopen dat dit krachtige signaal aan het adres van de Curaçaose autoriteiten nu daadwerkelijk wordt opgevangen en dat de mensenrechten van alle mensen die internationale bescherming zoeken op het eiland, worden gewaarborgd.”

Knops kritisch over vluchtelingen

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).