Rutsel Martha: Poging tot bemiddeling gedaan in kwestie Ansary

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Anders dan wat premier Gilmar Pisas (MFK) vorige week dinsdag in de Staten verklaarde, dat de advocaten van Ansary contact hadden gezocht met de regering met de vraag om te bemiddelen en zelfs de lopende rechtszaak van de Centrale Bank CBCS namens Ennia te (laten) staken, was het de juridisch adviseur van het Land en regeringspartij MFK Rutsel Martha die het contact had geïnitieerd.

F01 Pisas Ansary foto RutselDe insteek van het gesprek tussen regering en Ansary zou ook anders zijn geweest dan wat de minister-president aan het parlement vertelde; het kabinet-Pisas zou mede op aandringen van Martha - door bronnen omschreven als de ‘drijvende kracht’ achter deze geheime ontmoeting, waar de Centrale Bank CBCS naar eigen zeggen niet van afwist en ook buiten werd gelaten - inlichtingen hebben willen inwinnen ten behoeve van de overheid.
Dit mede met het oog op de mogelijke risico’s voor het Land, want bij een eventueel omvallen van verzekeringsgroep Ennia, zou hoogstwaarschijnlijk opnieuw - net als bij Girobank al het geval was - een beroep op Nederland moeten worden gedaan voor aanvullende, grootschalige, leningen.
Martha, voor PNP voormalig minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en sinds de verkiezingen in maart 2021 meer te vinden in MFK-hoek, heeft ook gesproken met Centrale Bank-president Richard Doornbosch, maar dat contact werd na verloop van tijd vanuit de CBCS stopgezet. ,,Ik heb een poging tot bemiddeling gedaan nadat ik dat met Doornbosch heb besproken”, zegt Martha zelf, gevraagd naar zijn rol in verband met de regeringscontacten met Ansary.
Volgens verkregen informatie zou Ansary vervolgens een formele uitnodiging hebben ontvangen van een minister. Voor zover kan worden nagegaan waren bij deze videobijeenkomst aanwezig premier Pisas en de ministers Javier Silvania en Charles Cooper (allen MFK) en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). Van de zijde van Ansary deed ook Ralph Palm, voormalig oud-bestuurder van Ennia, mee aan de bespreking.
Dit alles duidt op een ander verhaal dan wat de minister-president begin deze week in de Staten verkondigde over ‘het advocatenteam van Ansary’ dat volgens Pisas contact zou hebben gezocht. Dat advocatenteam bestaat in deze zaak uit de lokale juristen Mirto Murray en Karan Doekhi.
Zij zijn echter niet degenen geweest die toenadering hebben gezocht tot de regering met als doel bemiddeling en - volgens Pisas - zelfs intrekking van een lopende rechtsprocedure, waar zeer grote belangen en megabedragen van met name Ennia-verzekerden op het spel staan. Zij namen ook niet deel aan de videoconference van de regering met Ansary.
Martha licht desgevraagd over het motief verder toe: ,,De rechter heeft in december 2020 de partijen gemaand tot een minnelijke schikking.” Nader onderzoek wijst echter uit dat dit toch iets anders zit: de rechter heeft gezegd dat het partijen altijd vrijstaat om tot een regeling te komen, maar dat het Gerecht ‘gewoon’ haar werk voort zou zetten. Zo is het ook gegaan, met het vonnis van afgelopen maandag tot gevolg.
De premier verklaarde in het parlement, naar aanleiding van de ‘trias politica’-vragen van Statenlid Giselle Mc William van oppositiepartij MAN, dat zijn kabinet ‘open en transparant’ is. ,,We zijn benaderd door Ansary, in dit geval zijn team, via de advocaten. Ze wilden een gesprek met ons over hoe het proces ging. Hun opmerking was dat ze - nu het proces was verscherpt - in gesprek wilden treden met de directie van de Centrale Bank.” Overigens verklaarde de CBCS-top afgelopen week dat ‘ruim twintigmaal een poging is gedaan’ om via de weg van de dialoog tot een regeling met Ansary te komen.
Deze krant maakte begin oktober melding van deze geheime onlinebijeenkomst, die vóór de zitting plaatsvond. Er werd met verbazing kennisgenomen van het feit dat de regering überhaupt in gesprek ging met een partij waar het land, via de CBCS en Ennia, in een juridische strijd mee was verwikkeld. Dit kon de rechtsgang en de uitkomst van de procedure beïnvloeden.
,,Nadat zij hun kant van het verhaal hadden verteld, vroegen zij bemiddeling en eventueel stopzetting van het proces”, verklaarde regeringsleider Pisas deze week in de Staten. ,,Van regeringszijde hebben wij duidelijk gemaakt dat wij een lopende zaak niet zullen stoppen. Dat hebben ze begrepen. Het resultaat is (met het vonnis van maandag, red.) bekend.” Volgens een post op Facebook heeft minister Silvania tegen de ‘lobbyist’ die vroeg om de zaak tegen Ansary en Ralph Palm in te trekken, gezegd : ,,Over my dear body.” Met ‘lobbyist’ doelt Silvania vermoedelijk op Rutsel Martha.
Pisas wijst er in zijn beantwoording op vragen van het parlement nog op dat een grote hoeveelheid personen pensioengelden hebben bij Ennia en dat hij zich ‘zeer heeft verbaasd’ over de namen van prominente personen die, naast de gedaagden, ook in het vonnis voorkomen en die jarenlang financieel ‘voordeel hebben gehad’.
Over zijn toevallige vervolgontmoeting met Ansary, in het Kas di Korte op de tweede dag van de zitting, deed de premier verder geen mededelingen. Rutsel Martha was tijdens de rechtszitting in oktober één van de opvallende aanwezigen, zo bleek uit foto’s die buiten het gerechtsgebouw waren genomen.
Op de vraag van de redactie wat hij daar deed, antwoordde Martha destijds kort: ,,Interested bystander”. Nu blijkt dat zijn rol toch méér was dan van zomaar ‘een omstander’. Hij heeft geprobeerd te bemiddelen, volgens zijn verklaring omdat de rechter daartoe eind 2020 had bevolen, (iets wat dus krachtig wordt ontkend), en uit de woorden van de premier valt op te maken teneinde de rechtszaak stop te zetten.
Nu ligt er een snoeihard vonnis. Een vonnis waarin de rechter op allerhande manieren duidelijk maakt dat Ansary en de zijnen geen oog hebben gehad voor de belangen van Ennia en de tienduizenden Curaçaose polishouders en zelfs schadeplichtig zijn voor ruim een miljard (duizend miljoen) gulden. Stopzetting van de aansprakelijkheidsprocedure was bovenal en enkel in het belang van Ansary en de ex-bestuurders alsmede de overige personen die volgens de CBCS nu ook ter verantwoording zullen worden geroepen.
Verzoeken van deze krant aan de minister-president om een toelichting werden nog niet beantwoord.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.