• Van gedaagden Ansary/Ennia-zaak

  • Ook anderen ter verantwoording geroepen


Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS zal zich nu focussen op de ‘inning van de schadevergoeding’, in het belang van de polishouders van Ennia. Alle vijf veroordeelde gedaagden kregen meteen al een brief in verband met de afrekening die nu snel moet volgen.

cbcsTegelijkertijd blijft de CBCS alles doen om ‘in dialoog te blijven’. ,,Doel is de makkelijkste en snelste weg te bewandelen”, aldus financieel-economisch directeur van de CBCS José Jardim, gisteren tijdens een persconferentie. Hij wijst erop dat alles bij elkaar al meer dan twintig keer een poging is gedaan een regeling te treffen met Hushang Ansary.
Tot nu toe tevergeefs. En gezien de betaalde ‘statement’ die Ansary gisteren in onder meer het Antilliaans Dagblad liet plaatsen, waarin hij spreekt van een ‘grote gerechtelijke dwaling’, lijkt de bereidheid van zijn zijde niet bepaald groot.
Maar er is wel een groot verschil tussen de periode tot en met zondag en sinds maandagochtend: nu heeft een onafhankelijke rechter vastgesteld dat in het verleden aanzienlijke bedragen onrechtmatig aan Ennia zijn onttrokken door de toenmalige bestuurders en aandeelhouder Ansary.
Zoals eerder aangegeven zal de CBCS ‘ook anderen die medeverantwoordelijk kunnen worden gehouden voor wat zich bij Ennia heeft afgespeeld’, ter verantwoording roepen. Zij ontvingen allemaal eerder al een zogeheten stuitingsbrief, waarmee de Centrale Bank zich heeft verzekerd van de mogelijkheid om stappen tegen hen te kunnen ondernemen. Dat zal ook gebeuren, aldus Jardim, zonder in te gaan op de namen die in het vonnis staan en ook tijdens de persconferentie tijdens de vragenronde werden genoemd.
Het vonnis van maandag en alle bewijsstukken die in het kader van de procedure aan de rechter zijn gegeven, zullen ook worden gebruikt ‘bij claims tegen anderen die betrokken waren bij de onrechtmatigheden in het verleden’. In dat kader herhaalt Jardim dat de Centrale Bank overigens altijd bereid is geweest om tot betalingsafspraken te komen als dat leidt tot een oplossing voor de polishouders. ,,Dat geldt ook nu.”
De rechter heeft vastgesteld dat Ansary, zijn dochter Nina Ansary, aandeelhouder Parman International en de voormalige directeuren Ralph Palm, Abdallah Andraous en Gijsbert van Doorn onrechtmatig hebben gehandeld en Ennia ernstige schade hebben toegebracht; zij zijn veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van ruim een miljard gulden aan Ennia. ,,Waar nog wettelijke rente bovenop komt”, benadrukt Jardim, die erop wijst dat het vonnis uitvoerbaar uit voorraad is, dus er moet meteen betaald worden, ongeacht of gedaagden in hoger beroep gaan.

‘Sluiten geen enkel activum uit’
,,We sluiten geen enkel activum uit bij de inning”, aldus het lid van de raad van bestuur (RvB) van de CBCS. Deze juridische procedure heeft iets meer dan twee jaar geduurd, en is voorafgegaan door een uitgebreid onderzoek van ongeveer een jaar.
Tijdens dat onderzoek heeft een onderzoeksteam van de CBCS zorgvuldig gereconstrueerd wat zich bij Ennia heeft afgespeeld voordat de noodregeling in juli 2018 werd uitgesproken. Het onderzoek en de reconstructie zijn de basis geweest voor de aansprakelijkheidsprocedure waarin de rechter nu dit vonnis heeft gewezen.
Dit is een belangrijke mijlpaal in de ‘herstructurering van Ennia’. Ansary en de zijnen hebben binnen én ook buiten de rechtszaal betoogd dat hun handelen niet onrechtmatig was. Met het vonnis is het tegendeel komen vast te staan.ansary
Aanvankelijk kreeg de CBCS in verband met de noodregeling groen licht voor 100.000 gulden aan kosten. De teller staat nu, na telkens goedkeuring van de rechter, op ongeveer 20 miljoen. Jardim: ,,Heel veel geld, maar kijk ook naar wat ermee is bereikt.” Eerder al erkenning van de rechter in de Verenigde Staten, waarmee 500 miljoen bij Merrill Lynch vrijkwam, en nu dit vonnis. Bij elkaar 1.500 miljoen.
In 2018 ging het de Centrale Bank nog om ‘herstructurering’ van Ennia; wat binnen enkele weken had kunnen worden gerealiseerd. ,,We wisten toen nog niet dat de activa buiten de groep waren geplaatst. Dat is pas later, tijdens het onderzoek, ontdekt.” Daarom duurde het allemaal veel langer en werd het veel duurder.
Ennia Schade en Ennia Zorg zijn weer solvabel en ook zover dat ze weer een vergunningaanvraag kunnen doen, waardoor ze buiten de noodregeling kunnen functioneren, maar waarbij de CBCS wel - vergelijkbaar met Banco di Caribe - als aandeelhouder optreedt; en daarmee buiten de invloedsfeer van Ansary.
Voor Ennia Leven is het van levensbelang dat de gelden terugkomen en de door de rechter toegekende schadevergoeding van ruim een miljard worden geïnd. Jardim: ,,Dat proces is al direct van start gegaan.”

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).