‘Te allen tijde bereid minister bij te staan om Statenvragen te beantwoorden’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank CBCS is ‘te allen tijde bereid de minister van Financiën op zijn verzoek bij te staan ten behoeve van de beantwoording van vragen die in de Staten worden gesteld aangaande de taken en verantwoordelijkheden van de CBCS’.

F01CBCS president wel afstemmingZo reageert de afdeling Corporate Communications van de Centrale Bank te Scharloo op een serie vragen die het Antilliaans Dagblad aan CBCS-president Richard Doornbosch stelde in verband met de gebeurtenissen donderdag in de Staten van Curaçao, waarbij de topman van de Centrale Bank niet in het parlement verscheen, hoewel daar om verzocht door Financiënminister Javier Silvania (MFK).
Deze krant deed daar vrijdag verslag van onder de kop ‘Onbegrip over wegblijven; Staten wil CBCS-president in Staten’. Silvania las in de Statenzaal een brief voor van 23 november jongstleden - maar zei daarbij dat het een brief zou zijn geweest van 23 oktober - waarin Doornbosch aangeeft ‘niet aan het verzoek te kunnen voldoen’. Diezelfde dag, dinsdag 23 november, had Silvania hem verzocht als minister te ‘assisteren tijdens de Statenvergadering van aanstaande donderdag 25 november inzake de cyberaanval op de Centrale Bank’.
De redactie stelde vragen over het wegblijven van Doornbosch. Hij laat via de communicatieafdeling weten altijd bereid te zijn de minister bij te staan in het beantwoorden van parlementariërs. ,,Dit vergt uiteraard enige afstemming en voorbereiding die lastig in een werkdag te realiseren zijn. Dit is te meer het geval indien het gaat over een uitermate gevoelig onderwerp zoals de cyber security van de Centrale Bank, waarover maar in zeer beperkte mate publiekelijk kan worden gecommuniceerd.”
Het niet assisteren van de bewindsman werd door de grootste regeringsfractie in de Staten, MFK, uitgelegd als een ‘gebrek aan respect’ voor het parlement. ,,Onacceptabel”, waarna schorsing van het debat werd gevraagd met als ‘eis’ dat de directie van de CBCS er bij de hervatting een volgende keer wel bij is.
,,De president van de CBCS onderstreept het belang van een goede communicatie met de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten. Hij draagt graag in de Staten op gezette tijden bij aan de publiekelijke uitleg over het werk van de Centrale Bank en het gevoerde beleid.”
Deze krant had in de vragen erop gewezen dat Doornbosch begin oktober wel in het parlement van Sint Maarten was geweest en ook had gesproken. En dat de redactie beschikt over informatie dat hij zeer binnenkort opnieuw in de Staten in Philipsburg zal zijn.
Daarop zegt Corporate Communication: ,,Richard Doornbosch heeft kort na zijn aantreden als president van de CBCS, op verzoek van de Staten van Sint Maarten, een kennismakingsbezoek aan de Staten van Sint Maarten afgelegd. Hij heeft op 6 oktober jongstleden een presentatie gegeven over de standpuntnota over dollarisatie aan de Staten van Sint Maarten. Vanwege tijdgebrek is in die vergadering overeengekomen dat hij terug zou keren om een additionele toelichting te geven. Het vervolg hiervan zal plaatsvinden op woensdag 1 december aanstaande.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.