Stijgende lijn in schulden huishoudens

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Onderzoek heeft uitgewezen dat de schulden van huishoudens (‘households debt’) op Curaçao een stijgende trend vertonen. Dit komt door de negatieve groei van de economie, maar ook door een ‘ongezonde leencultuur’.

leencultuurDit antwoordt Financiënminister Javier Silvania (MFK) op Statenvragen, daags voor Black Friday, de dag waarop veel mensen weer de nodige uitgaven zullen doen en leningen aangaan.
Silvania: ,,De schuldenproblematiek kan enerzijds verklaard worden door het structureel verlies van inkomen door de jaren van negatieve economische groei op Curaçao met een toename van de armoede tot gevolg. Anderzijds is de schuldenproblematiek het gevolg van een ongezonde leencultuur, waarbij consumenten meer uitgeven dan hun maandelijks budget toelaat.”
De bewindsman geeft deze antwoorden met input van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). ,,Deze vragen zijn beantwoord aan de hand van informatie die ik van de CBCS hebt ontvangen”, aldus Silvania aan zijn partijgenoot Gilbert Doran van de MFK-fractie in de Staten. Structurele hulp bieden aan burgers met schuldenproblematiek als gevolg van een ‘ongezond leengedrag’, zou moeten gebeuren door bewustwording en gedragsverandering. ,,De consument moet zich ervan bewust zijn dat lenen geld kost en dat een overmatig consumptief gedrag voor problemen kan zorgen.” Op beide gebieden - bewustwording en gedragsverandering - is een taak weggelegd voor zowel de Centrale Bank als de overheid. De CBCS probeert deze bewustwording te creëren via (sociale) media-kanalen en middels voorlichtingen aan scholen en andere instanties.

‘Banken belangrijke rol’
Verder is het ook nodig om voor die groep van de bevolking die reeds een schuldprobleem heeft, met een ‘integrale en structurele oplossing’ te komen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de mogelijkheden op dit gebied zijn. De Centrale Bank zou de regering-Pisas dan ook in overweging willen geven onderzoek te doen, om zo tot een structurele oplossing te komen.
Het MFK-Statenlid Dorant had vragen gesteld aan minister Silvania omtrent de ‘aktitutnan intransigente di algun di nos bankonan lokal’ (de onverzettelijke houdingen van enkele lokale banken). ,,Hoe kan het zijn dat een lokale bank niet optimaal handelt in het financieel belang van het land?” vroeg de parlementariër van de regeringspartij.
,,De bancaire sector binnen de landen Curaçao en Sint Maarten vervult een belangrijke maatschappelijke rol”, begint het antwoord op deze vraag. Mede bezien vanuit die rol heeft de Centrale Bank bij de aankondiging van 20 maart 2020 (het begin van de coronacrisis, red.) de kredietinstellingen de ruimte gegeven om de betaling van rente en aflossingen op uitgegeven leningen uit te kunnen stellen voor drie tot zes maanden, zonder dat hiervoor een voorziening in overeenstemming met bestaande richtlijnen moest worden getroffen. Het betrof het zogeheten ‘betalingsmoratorium’.
,,Echter gezien de - mogelijke - negatieve prudentiële gevolgen op de middellange tot lange termijn voor de kredietinstellingen en de verhoogde risico’s die daarmee gepaard gaan, heeft de CBCS bij aankondiging van 18 november 2020 de instellingen ontmoedigd om de betalingsmoratorium generiek te verlengen.”
In plaats hiervan worden banken en andere kredietinstellingen aangemoedigd ‘om maatwerk te verlenen’ en van geval tot geval te bezien of verder uitstel van betaling van rente en aflossing mogelijk is.
Minister Silvania: ,,Een klant moet immers voldoende verdienvermogen hebben om in de toekomst de lening en rente te kunnen betalen. Tevens dient zeker gesteld te worden dat kredietinstellingen voldoende kapitaal en liquiditeit behouden om te allen tijde aan hun verplichtingen aan depositohouders te kunnen voldoen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).