‘Samenwerking met Nederland is eigen wens’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De douane van Curaçao gaat samenwerken met Nederlandse douanebeambten. Dat stelt de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) in antwoord op vragen van Statenlid Sheldry Osepa (PNP).

ongedocumenteerdenHet gaat om een zogenoemd Twinning-project waarbij Nederlandse douanemedewerkers worden aangetrokken voor verschillende functies. De minister benadrukt dat de samenwerking op basis van een horizontale, niet-hiërarchische relatie geschied, waarin elementen als gelijkwaardigheid, wederkerigheid en wederzijdse kennisoverdracht centraal staan.
Uit verkregen informatie blijkt dat er een tekort is van 70 personeelsleden bij de douane. Op dit moment werken er circa 160 personen. Meer dan 20 gingen met vervroegde vrijwillige uittreding (VVU).
Op de vraag van genoemd Statenlid of er geen cultuurshock ontstaat bij de samenwerking tussen beide douanegroepen antwoordt de minister: ,,Volgens het protocol hebben de landen de wens uitgesproken intensief te willen samenwerken op het gebied van de bestrijding van transnationaal georganiseerde en ondermijnende grensoverschrijdende criminaliteit en de verbetering van het grenstoezicht op de luchthavens en aan de maritieme grenzen. Aan de hand hiervan is een plan van aanpak gemaakt door verschillende werkgroepen die hun enthousiasme hebben getoond voor deze samenwerking. In het plan van aanpak zullen afspraken worden gemaakt om culturele verschillen positief te gebruiken.”
Hoewel er nog geen aparte uitgewerkte plannen van aanpak op tafel liggen, zijn er wel afspraken gemaakt die gericht zijn op het in goede banen leiden van culturele verschillen en kennisoverdracht, zo benadrukt de minister nog elders in zijn antwoorden.
Uit nader verstrekte informatie van de minister blijkt dat er gezocht wordt naar een douanier voor het havengebied. Daarom is ook vereist dat deze douanemedewerker bekend moet zijn met surveillance in de Rotterdamse haven en met het doorzoeken van pleziervaartuigen en grote schepen en tankers. Een andere medewerker moet ervaring hebben met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) en ‘profiling’ beheersen, visitatie van bagage uitvoeren en kunnen werken met bagagescanners. Deze douanier moet ervaring hebben met de douanewerkzaamheden op de luchthaven om kennis te kunnen overdragen aan de douanemedewerkers van Curaçao. Tegelijkertijd worden er ook experts aangetrokken op het gebied van (douane)wetgeving en informatietechnologen die kennis hebben op het gebied van analyseren van douanegegevens en risicobeheersing. Verder wordt er een trainer aangetrokken voor het opleiden van jonge honden en het begeleiden en trainen van de hondenbegeleiders.
De minister laat ook weten dat er ‘terdege rekening wordt gehouden’ met de arbeidsomstandigheden en de sociale en juridische aspecten van het personeel van de douane. Daarvoor is ook gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor de reorganisatie en modernisering van de douane in de komende jaren.
En tot slot, om vooral de zorg weg te nemen dat de Curaçaose douaniers ongemotiveerd raken, schrijft de minister dat geïnventariseerd is welke opleidingen het douanepersoneel zelf zou willen volgen. ,,Door het creëren van leermogelijkheden zorgt de douane dat alle vaardigheden van medewerkers worden benut en dit kan zorgen voor meer gevarieerd werk waardoor de motivatie voor het werken zal gaan stijgen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.