Inspectie: Inhaalslag zou voor CMC veel duurder uitpakken

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçao Medical Center (CMC) moet uiterlijk maandag de electieve zorg aan SVB-patiënten hervatten. De stop van de electieve zorg per 1 oktober door het ziekenhuis is volgens de Inspectie voor de Volksgezondheid niet gerechtvaardigd.

svbDat heeft inspecteur-generaal Sirving Keli gisteren per brief aan de ziekenhuisleiding van het CMC meegedeeld.
De gelden die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor 2021 beschikbaar heeft gesteld zijn niet kostendekkend. Hierdoor heeft het CMC besloten om de behandelingen van SVB-verzekerden die van tevoren worden gepland en niet als noodgevallen worden beschouwd stop te zetten. Keli: ,,De Inspectie voor de Volksgezondheid bewaakt de toegankelijkheid tot de zorg en de naleving van de Landsverordening zorginstellingen. Volgens deze landsverordening dient een zorgverlener, dus ook een instelling, zorg te leveren die verantwoord, tijdig en op de behoefte van de patiënt is afgestemd.”
Door de stopzetting van de electieve zorg is er volgens de inspectie een situatie ontstaan die niet acceptabel is. ,,Ten tijde van de overgang van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het CMC was er al een wachtlijst. Vervolgens waren er problemen met de trage opstart waardoor de wachtlijst opliep”, vertelt Keli tegenover deze krant. In 2020 is er een aanvang gemaakt met de aanpak van de wachtlijst voor electieve zorg, maar door de uitbraak van Covid-19 kwam hier de klad in. ,,De wachtlijst is ten tijde van de eerste lockdown in 2020 verder opgelopen met alle consequenties van dien. Het proces om de wachtlijst weg te werken is vanwege Covid-19 wederom niet gelukt. De electieve zorg had al een behoorlijke achterstand en met de totale stop die tot en met december zou duren is er een situatie ontstaan die voor ons niet acceptabel is”, zegt Keli.
De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft hierover contact gehad met CMC en met andere instanties. ,,De belangrijkste vraag is of de huidige situatie de stop van de electieve zorg aan SVB-patiënten rechtvaardigt. Onze conclusie is dat dit niet zo is. Daarom moet de electieve zorg zo snel mogelijk worden voortgezet.”
Het besluit om de electieve zorg voor SVB-patiënten stop te zetten, heeft een aanzienlijke impact op de Curaçaose gemeenschap. Van de patiënt-gerelateerde kosten van het CMC is 85 procent afkomstig van SVB-patiënten. Het bedrag dat tot nu toe door de SVB is betaald, dekt volgens het CMC slechts de kosten tot en met augustus van dit jaar.
Volgens Keli zijn verschillende partijen bezig met een oplossing voor de precaire financiële situatie van het ziekenhuis. ,,Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat het samen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een analyse uitvoert naar de kosten van het CMC. Hierbij worden de Nederlandse Zorgautoriteit en de Curaçaose Zorgautoriteit in oprichting betrokken. Ook is CMC is gesprek met SVB voor een oplossing. Dat betekent dat er allerlei processen gaande zijn waarbij iedereen het doel heeft om tot een oplossing te komen. Als inspectie zeggen we nadrukkelijk niet of het CMC wel of niet extra geld moet krijgen. Dat moeten de partijen bepalen. Wij focussen ons primair op de vraag of het stoppen van de electieve ingrepen op dit moment verantwoord is. Onze conclusie is dat er onvoldoende gronden zijn om de stop op electieve zorg aan SVB-patiënten te handhaven.”
Bovendien komt er volgens de inspecteur-generaal nog een andere issue bij kijken. ,,De electieve zorg die is stopgezet moet in de toekomst ingehaald worden. Dat komt neer op overuren en extra werk dat buiten de reguliere uren wordt verricht. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Het probleem wordt enkel vergroot. Dit kan niet zo voortduren. We komen in een spiraal terecht waar we niet meer uitkomen. Als inspectie staan we dit niet toe.”
De Inspectie voor de Volksgezondheid zal zich beraden op vervolgstoppen als het CMC de electieve zorg aan SVB-patiënten uiterlijk maandag niet hervat. Een instrument dat de inspectie tot haar beschikking heeft is onder meer het opleggen van een formele aanwijzing, boete of een last onder dwangsom.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.