Twee buitengewoon hoogleraren UoC

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De westerse samenlevingen willen de voordelen van telewerken behouden en dit biedt volgens prof. mr. dr. Arnaud de Graaf kansen voor kleine eilandstaten in ontwikkeling (Sids).

uoc,,Inkomende buitenlandse kenniswerkers met buitenlandse opdrachtgevers kunnen een bijdrage leveren aan de economische groei van de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk zonder dat zulke inkomende telewerkers een directe bedreiging vormen voor lokale werknemers. Via, bijvoorbeeld, een uitbreiding van de huidige penshonadoregeling zouden Curaçao en Sint Maarten zich bij telewerkers in de kijker kunnen spelen”, zo heeft hij zijn toehoorders voorgehouden tijdens zijn benoeming dinsdag als buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Curaçao (UoC) Dr. Moises da Costa Gomez. Hij is benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht. De titel van zijn rede luidde ‘Telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk: kansen en bedreigingen, vanuit fiscaal perspectief’.
Ook prof. mr. dr. Arno van Suilen is buitengewoon hoogleraar geworden aan dezelfde faculteit. De UoC had dus een dubbele oratie. Van Suilen is benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht. De titel van zijn rede luidde ‘Concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk’. ,,Een efficiënte rechtspleging en verbeterde rechtsbescherming zijn goede redenen om het belastingprocesrecht in de vier landen zoveel mogelijk te uniformeren”, aldus de professor. Van Suilen roept de vier landen dan ook op om gezamenlijk te komen tot een model-landsverordening. Aan de hand van dit model kan elk van de landen zijn eigen wetgeving invullen. Van Suilen heeft een voorstel geschreven voor een dergelijke model-landsverordening. Dit voorstel kan dienen als inspiratiebron voor de Caribische wetgevers. In zijn rede is nog uitgelegd dat sinds 10 oktober 2010 het Caribisch deel van het Koninkrijk vier jurisdicties kent met elk hun eigen wettelijke regelingen van belastingprocesrecht. De rechtspraak in deze vier landen wordt verzorgd door één gemeenschappelijk rechtscollege, namelijk het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Voor een efficiënte rechtspleging heeft dit Hof er belang bij dat het belastingprocesrecht in de vier landen zoveel mogelijk met elkaar overeenstemt. Ook zal een concordant belastingprocesrecht de rechtszekerheid voor de belastingplichtigen vergroten. Dit komt de rechtsbescherming van burgers en bedrijven ten goede.
De plechtigheid vond dinsdag plaats in de aula van de UoC in het bijzijn van familieleden en naaste vrienden van de twee professoren. De avond begon met een toespraak van de rector magnificus van de UoC, dr. Francis de Lanoy. Vervolgens hield prof. dr. Flora Goudappel haar laudatio voor De Graaf.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.