Woordvoerder Pisas: Bezoek aan Hof had niets te maken met Ansary-zaak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De alerte cameraploeg van TeleCuraçao, die op dat moment binnen aanwezig was, heeft vastgelegd hoe de Amerikaanse miljardair Hushang Ansary - hoofdgedaagde in een megazaak tegen de oud-bestuurders van de Ennia-verzekeringsgroep - en premier Gilmar Pisas van Curaçao elkaar vrijdagmiddag ontmoetten in het gerechtsgebouw.

F03 Ansary ontmoet Pisas 1Een toevalligheid, zo begreep de nationale tv-zender. Dat wordt beaamd door advocaat Mirto Murray van Ansary: ,,Pisas was voor een andere zaak bij het gerecht en de ontmoeting was pure toeval”, aldus de raadsman desgevraagd.
Er zijn onbevestigde berichten dat ook Pisas’ partijgenoot minister Charles Cooper (MFK) ter plekke was. Advocaat Murray zegt daarover: ,,Cooper heb ik niet gezien, maar dat betekent niet dat hij daar niet was. Ansary heeft Cooper in ieder geval niet ontmoet bij het Gerecht in mijn bijzijn.”
Murray zelf is ook te zien op de beelden van de opmerkelijke ontmoeting, evenals de eveneens in deze zaak gedaagde voormalig Ennia-directeur Ralph Palm. Dat geldt ook voor de jurist en oud-minister Rutsel Martha, die naar eigen zeggen als een ‘interested bystander’ de zaak volgde, maar op een vraag van de rechter op de eerste dag over diens aanwezigheid werd antwoord gegeven door raadsman Murray.
Ook woordvoerder Roxienne Albertina van minister-president Pisas is door deze krant benaderd met de vraag om een verklaring over wat er te zien is geweest van deze toevallige ontmoeting, die bij sommigen - waaronder polishouders van Ennia, die onzeker zijn over de toekomst van hun verzekerings- en pensioenuitkering - vraagtekens heeft opgeroepen en zelfs kwaad bloed heeft gezet.
De woordvoerder antwoordt dat premier Pisas en minister Cooper op bezoek bij het Hof van Justitie waren in verband met de renovatie van het Stadhuis en een rondleiding in het huidige onderkomen. ,,Dus, dit bezoek had niets te maken met de zaak van de heer Ansary die op dezelfde dag diende.”
F03 Ansary ontmoet Pisas 3De redactie had de volgende vraag (in het Papiaments) gesteld aan de woordvoerder: ,,Wij verzoeken u alstublieft een toelichting te geven op het motief en het doel van de ontmoeting die vrijdag plaatsvond in het gerechtsgebouw, waar op dat moment onze Centrale Bank CBCS een megazaak voerde tegen de heer Ansary, om de belangen te behartigen van de Curaçaose burgers - waar de heer premier Pisas regeringsleider van is - nadat volgens de Centrale Bank de heer Ansary 1,1 miljard gulden schade heeft veroorzaakt aan, onder meer door onttrekkingen van, klanten van Ennia.”
Op Facebook werd zaterdagmiddag duidelijk dat Pisas en ook Cooper op bezoek waren bij het bestuur van het Hof en daarna een rondleiding kregen in het tijdelijke gebouw aan de Emancipatie Boulevard. Ze kregen onder meer informatie over de renovatie van het Stadshuis in Punda, waar de feitelijke hoofdzetel van het Hof is. Foto’s tonen aan dat er een bespreking was met het Hofbestuur en een rondleiding.
Deze krant onthulde vorige week dat er de week daarvoor een virtuele meeting was geweest tussen vier ministers enerzijds en Ansary en ex-Ennia-directeur Palm anderzijds, waar het kabinet-Pisas (MFK/PNP) tot op de dag van vandaag geen officiële mededelingen over heeft gedaan.
Intussen zijn wel Statenvragen gesteld over deze kwestie gesteld om er opheldering over te krijgen, vooral uit zorg dat de regering hiermee het zorgvuldig uitgestippelde pad van de CBCS inzake de aansprakelijkheidsstelling van Ansary mogelijk doorkruist.
De CBCS zelf had geen betrokkenheid gehad bij deze meeting en stelde schriftelijk tegenover deze krant er door de regering ook niet van op de hoogte te zijn gesteld. Dat laatste werd op TV Direct ontkend door MFK-minister van Financiën Javier Silvania, waardoor nu niet duidelijk is wat er werkelijk speelt en wie de waarheid spreekt.

Zeer gevoelige rechtszaak

Met de ontmoeting in Kas di Korte - het gebouw waar het Gerecht van Curaçao en Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn gehuisvest - zou de regering volgens sommigen niet alleen de eigen Centrale Bank maar ook de rechtelijke macht in verlegenheid kunnen brengen, doordat de wijze waarop dit gebeurde kan worden gezien of uitgelegd als een al dan niet bedoelde poging tot beïnvloeding van de toch al zeer gevoelige rechtsgang. De rechter doet in principe op 30 november uitspraak.
De alweer twee jaar geleden opgestarte aansprakelijkheidsprocedure wordt alom gezien als een high-profilezaak die in elk geval een zeer groot financieel-economisch maar ook maatschappelijk belang dient.
Mocht de zaak, waarin zeer vermoedelijk hoger beroep zal worden aangespannen (maar waarin eisers ook hebben verzocht om uitvoerbaarheid bij voorraad), niet snel tot betaling van schadevergoeding leiden, is het niet uitgesloten dat het Land Curaçao op een bepaald moment gedwongen wordt met een oplossing - een ‘bail-out’ - te komen, waarmee de rekening voor de overheid en dus de burgers komt.
Gezien de zeer precaire staat van ’s Lands publieke financiën is de kans groot dat de regering-Pisas zich hiervoor tot Nederland moet wenden. In potentie is de kwestie Ennia/Ansary daarom een grote bedreiging; niet alleen voor de verzekerden en polishouders, maar ook voor de financiële sector en voor de bevolking van Curaçao als geheel, want eventuele leningen - een veelvoud van wat in verband met de Girobank nodig was - zullen een extra schuldenlast voor toekomstige generaties vormen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.