Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De initiatief-landsverordening die gaat over het toestaan van getinte autoruiten is weer van de plank gehaald en afgestoft om maandag te behandelen in een centrale Statencommissievergadering. Het gaat om een wijziging van de Wegenverkeersverordening.

autoruitenwetDe initiatiefwet dateert van 2017, toen de MFK het wetsvoorstel indiende, maar in 2016 was er ook al een dergelijk voorstel van de PNP. MFK-Statenlid Fergino Brownbill is nu de initiatiefnemer die het weer op de Statenagenda heeft geplaatst. Het gaat hem vooral om het mogen rijden met een lichtdoorlaatbaarheidsnorm van 35 procent in plaats van de nu wettelijk vastgestelde norm van 70 procent voor de zijvoorramen. Volgens het Statenlid zijn de zonnestralen vandaag de dag sterker dan vroeger. Getint glas is beter voor (het interieur van) de auto. ,,De MFK heeft de aanbevelingen van de Raad van Advies (RvA) meegenomen in het nieuwe voorstel”, zo voert hij nog aan.
Een duik in het archief van deze krant leert dat in januari 2016 een wetsontwerp over getint glas werd ingediend door toenmalig PNP-Statenlid Humphrey Davelaar. Hij zag het tinten van de voorzijruiten vooral als een bijdrage aan de gezondheid van het volk. Ook zou het zicht van bestuurders niet langer gehinderd worden door felle zonnestralen die ook niet goed zijn voor de huid. Verder zouden donkere ruiten minder inkijk geven in de auto waardoor dieven niet zozeer geneigd zijn in te breken. Tot slot gebruikt een minder hete auto ook minder brandstof, zo is toen gesteld.
In 2017 diende de MFK een soortgelijk wetsvoorstel in. Belangrijkste doel: bestuurders beschermen tegen te fel zonlicht en tegengaan van de soms onhoudbare warmte in auto’s. Ook interieur speelde een rol en privacy en veiligheid.
Toen voerde MFK ook aan: ,,De belangrijkste reden om getint glas te verbieden was indertijd om de criminaliteit tegen te gaan. Helaas is er geen enkele informatie of registratie van hoe dit verbod inderdaad bijdraagt aan een betere aanpak van de criminaliteit. Van een verlaging van de criminaliteit is in elk geval geen sprake.”
Uit een Statenvergadering in november 2017 kwam naar voren dat de toenmalige oppositiepartij MFK eerst meer adviezen moest inwinnen. De meeste Statenleden maakten zich toen zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid en de extra kosten van de wetswijziging. Verder zouden de aangevoerde redenen voor het invoeren van de wet niet genoeg onderbouwd zijn. Er waren toen ook vragen over handhaving met bijvoorbeeld meetapparatuur en, zo werd aangevoerd, de wet heeft geen prioriteit. Tot slot zouden er risico’s zijn voor politieagenten die op deze manier veel moeilijker criminelen zouden kunnen pakken.

‘Niet goed voor criminaliteit’
De Raad van Advies (RvA) voerde indertijd aan dat getint glas, als het gaat om criminaliteit, geen verbetering is. ,,Door de in het initiatiefontwerp voorgestelde verlaging van de lichtdoorlaatbaarheidsnorm naar 35 procent zal dit tot gevolg kunnen hebben dat de handhavingstaak van de politie wordt bemoeilijkt. Dit voorstel brengt bovendien het risico met zich mee dat opsporingsambtenaren sneller geweld zullen aanwenden om motorvoertuigen, waarvan de voorzijruiten zijn verdonkerd, te laten stoppen”, zo is aangegeven. Bovendien, met een nog altijd ongeblindeerde voorruit houdt het donkerder maken van de voorzijruiten geen stand waar het gaat om het beschermen van het interieur. Wel vindt de RvA het relevant om inzittenden op de achterbank te beschermen. Maar, gaat het om echte gezondheidsproblemen zoals zonneallergie, overgevoelige ogen of een huidziekte, dan betwijfelt de Raad of deze maatregel afdoende zal zijn, omdat de voorruit nog altijd zon doorlaat. Mensen met deze aandoeningen zullen naast verdonkerde ruiten ook andere beschermingsmiddelen, zoals huidbeschermingscrèmes, zonnebrillen, zonnehoeden en kleding met lange mouwen moeten gebruiken, zo is indertijd aangevoerd. En verder: ,,Het is niet duidelijk of onderzoek is gedaan naar het effect van het verdonkeren van autoruiten op het verlagen van het aantal gevallen van auto-inbraak en autodiefstal.” Verzekeringsmaatschappijen vereisen in elk geval geen donkere ruiten. De Raad mist ook onderzoek naar het effect op het brandstofverbruik.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).