Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het faillissement van NV Curaçaose Dok Maatschappij (CDM) - Curaçao Drydock Company - is opgeheven. ,,Wegens gebrek aan baten,” zo leest het Antilliaans Dagblad in de Landscourant.

cdmDat heeft de curator, Arnold Huizing, officieel bekendgemaakt nadat het Gerecht in eerste aanleg op Curaçao dit vorige maand door middel van een beschikking heeft bepaald. Behalve Huizing meldt het Handelsregister overheids-nv CDM Holding als bestuurder-directeur en Getmar Caldera als procuratiehouder. Laatstgenoemde, Caldera, is directeur van CDM Holding.
Het faillissement van de werkmaatschappij CDM was een bijzonder faillissement. Het betrof namelijk een ‘gecontroleerd faillissement’, dat destijds volgens de curator en bestuurders nodig was voor de doorstart als het particuliere Damen.
Begin februari 2017 werd bekend dat met de overname van de CDM-activiteiten - zoals met Damen overeengekomen - het Curaçaos Dok was ‘gered’, het personeel werd overgenomen en de concurrente crediteuren een deel van hun vorderingen zouden krijgen.
Daartoe werd de - op Curaçao daarvóór niet eerder toegepaste - constructie gebruikt van een zogeheten ‘pre-pack faillissement’, omdat redding van het bedrijf in een normaal faillissement vrijwel niet mogelijk zou zijn geweest.
Het pre-pack faillissement van CDM ging terug tot 26 augustus 2016. Op die dag had CDM het gerecht verzocht ‘om toepassing te geven aan de figuur van de pre-pack om aldus de mogelijkheden en voorwaarden van een herstructurering middels faillissement te onderzoeken en voor te bereiden’.
Later, tijdens een verificatievergadering in augustus 2017, werden 160 vorderingen - alle concurrent - geteld. Alles bij elkaar voor een bedrag van ruim 27,7 miljoen gulden. Op die verificatievergadering werden vorderingen voor een totaalbedrag van iets meer dan 24 miljoen erkend.
Bij de verificatievergadering waren curator Huizing, een deel van de schuldeisers en/of hun gemachtigden en Caldera, bestuurder van CDM, aanwezig. De erkende crediteuren hadden, na goedkeuring van de uitdelingslijst voor de rechter-commissaris, recht op 35 procent van hun vorderingen.
De doorstart van het dokbedrijf als Damen Shiprepair Curaçao heeft het Land overigens wel een aardige duit gekost; 121 miljoen gulden, zo berichtte deze krant al eerder. Het resultaat van eerder jarenlang uitblijven van de vereiste reorganisatie, grote mate van besluiteloosheid en op een gegeven moment zelfs het terugdraaien van eerder genomen overheidsbesluiten.
Zo moest de schuld van CDM worden teruggebracht van 92 miljoen tot 58,8 miljoen. Deze resterende schuld werd vervolgens door overheids-nv CDM Holding, enig aandeelhouder van CDM, teruggebracht tot 29,6 miljoen. Zonder deze drastische reductie van de schuld en aanzienlijke investeringen in de werf, zou een doorstart niet haalbaar zijn geweest, aldus de curator.
In september 2016 tekenden CDM Holding, Damen Shiprepair Curaçao en Damen Dock Curaçao de ‘Concession Agreement regarding the Curaçao yard’. Damen huurt en exploiteert de werf van CDM Holding.
Vorige maand werd bekend dat algemeen directeur Lodewijk Franken van Damen op Curaçao plotseling per direct was teruggetreden (hoewel het officiële Handelsregister nog altijd wel de naam van Franken vermeldt, red.). Zijn functie werd overgenomen door Xander Smit, maar deze krant verneemt dat in werkelijkheid het bedrijf op Curaçao vanuit Damen Shipyards in Gorinchem in Nederland wordt bestuurd.
Er zijn tekenen dat het niet goed gaat op de werf en dat de communicatie met Damen Nederland stroef verloopt. Damen zelf, alsmede het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zijn weinig spraakzaam, maar volgens onbevestigde berichten zou zowel Damen als CDM Holding substantiële investeringen moeten doen ‘om het bedrijf te redden’.
Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) verklaarde onlangs het nog te vroeg te vinden om antwoord te geven op de vraag of en hoe de overheid zal bijdragen in de investeringen die nodig zouden zijn ‘om het bedrijf overeind te houden’. Ook de commerciële banken voeren al een tijdlang koortsachtig overleg met de Damentop in Nederland.
CDM Holding, een in 1958 opgerichte vennootschap van (inmiddels) de overheid, wordt aangestuurd door Caldera met de volgende commissarissen: Elfried Koots, Jacqueline Jansen, Marius Römer en Melvin Daal.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.