Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Staten hebben gisteren unaniem ingestemd met de wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding. De nadruk ligt nu meer op preventie van rampen en crises. Voorheen was de wet vooral gericht op de bestrijding van rampen. Ook is besloten de wijzigingen van de onteigeningsverordening te laten vervallen.

Pisas in statenDe preventie is vooral gericht op de 35 rampscenario’s die opgenomen zijn in het risicoprofiel 2017-2022. Deze scenario’s beschrijven de gevaren voor burgers, het milieu en vitale functies.
Bij de behandeling van de noodwet in de Staten hebben de Statenleden duidelijk gemaakt dat de bevoegdheid van de regering om in een rampsituatie te onteigenen, zeer beperkt toegepast dient te worden. De onteigening van een onroerend goed in het algemeen belang is dus beperkt tot een uitzonderingstoestand als gevolg van oorlog, natuurgeweld, terrorisme of militaire inval.
Minister van Algemene Zaken Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) kon zich volledig vinden in de aangepaste wet. In zijn vorige rol als Statenlid toonde hij zich kritisch ten opzichte van de wetswijziging. Inmiddels is hij bijgedraaid nu de wet de fundamentele vrijheden van burgers niet meer aantast. De MFK-fractie had bezwaar tegen de onteigeningsverordening. Volgens Pisas vreesde de fractie dat de wet machtsmisbruik in de hand zou werken. Het commentaar van de MFK-fractie vond gehoor bij het toenmalige kabinet-Rhuggenaath, waardoor de onteigeningswijziging is komen te vervallen.
,,De huidige wijzigingen geven de gemeenschap, organisaties en de overheid meer instrumenten om efficiënt en sneller op te treden bij de preventie van crises en calamiteiten. De huidige wet is in essentie gericht op rampenbestrijding, maar met de voorgestelde wijzigingen ligt de nadruk op het voorkomen van rampen”, aldus de premier die verantwoordelijk is voor rampenbestrijding en risicobeheersing. Naast preventie is er ook meer aandacht voor risicobeheersing en het mitigeren van effecten die het land kunnen destabiliseren bij een crisis of een calamiteit.
Volgens MFK-fractieleider Amerigo Thodé is de aangepaste wet goed voor de gemeenschap. Ana Maria Pauletta van oppositiepartij PAR herhaalde de boodschap van de premier dat de partijen samen moeten werken. ,,We moeten samen dit proces doorlopen. Vooral in deze crisis. Er is geen sprake van zij en wij. Het draait om het Land Curaçao.” De statement ‘nan no ta nos’, die de MFK bezigt, draagt volgens het Statenlid niet bij aan de gewenste verbinding tussen de verschillende kampen in de samenleving.
PNP-fractieleider Sheldry Osepa legde tot slot uit dat de bewering niet klopt dat dit kabinet hetzelfde beleid voert als het vorige kabinet, maar met andere mensen. Het gaat er niet om dat iedereen eensgezind is, maar dat de wijzigingen zijn doorgevoerd. ,,Als de gewenste wijzigingen er zijn dan is het logisch dat je de goedkeuring van onze partij krijgt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.