Van een onzer verslaggevers
Willemstad - RDK Fuel Farms bv is, zo blijkt nu, per 23 september jongstleden opgericht als nieuw dochterbedrijf van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK).

RDKfuelDe vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, beheren, onderhouden, ontwikkelen en exploiteren van een of meer fuel farms en gelieerde faciliteiten. Zo meldt het Handelsregister.
Bestuurder van RDK Fuel Farms is moederbedrijf RdK, waar Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy als directeur aan het hoofd staat. Het register vermeldt voorts drie commissarissen: Kenneth Mercelina, Kimberley de L’Isle en Wesley Kook.
Een andere dochter van RdK, Curaçao Refinery Utilities (CRU), werd sinds 2020 ingezet om het voormalige personeel van Refineria Isla Curaçao (de lokale private werkmaatschappij van PdVSA), en later een deel van de werknemers, in dienst te nemen. In eerste instantie tot eind september.
Dinsdag berichtte deze krant dat, in afwachting van een finale overeenkomst met het daartoe geselecteerde Corc over een nieuwe exploitatie van de raffinaderij, RdK een doorstart maakt met een deel van het Isla/CRU-personeel. Doel is dat deze doorstart gebeurt met de nieuwe dochteronderneming RDK Fuel Farms.
Het zou naar verluidt gaan om circa 240 van de oud-Isla/CRU-medewerkers die eind juli akkoord gingen met beëindiging van hun arbeidsovereenkomst per 1 oktober en nog twee maanden salaris extra meekrijgen. De pas een week geleden opgerichte bv RDK Fuel Farms beschikt echter nog niet over de vereiste vergunningen, zo verneemt deze krant, en daarom wordt de doorstart voorlopig toch eerst met CRU gedaan.
Het personeel is nodig om Curoil te ondersteunen met de import van brandstofproducten. Verder zijn medewerkers nodig voor de beveiliging van de stilgelegde en dus niet operationele raffinaderij, alsmede werklieden die belast zijn met de conservering van de installaties.

Vertrouwen in top RdK opgezegd
De regering-Pisas (MFK/PNP) heeft drieënhalve maand na aantreden het vertrouwen in de top van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) opgezegd. Zo wordt bevestigd tegenover het Antilliaans Dagblad. Dit is de raad van bestuur (directie) en de raad van commissarissen (RvC) vrijdag medegedeeld. De opzegging van het vertrouwen gaat (vooralsnog) niet gepaard met het direct opstappen van directeur Marcelino de Lannoy en de commissarissen, hoewel één RvC-lid wel direct heeft bedankt; het betreft Wesley Kook. Deze kennelijke vertrouwenscrisis doet zich voor te midden van de verwoede, wellicht ultieme poging, van RdK om een nieuwe exploitant te vinden voor de Isla-raffinaderij nadat deze per 1 januari 2020 stil is komen te liggen.
De reden voor het opzeggen van het vertrouwen is niet bekend. Maar deze krant verneemt wel dat de reden die wordt opgegeven volgens de bedrijfstop niet strookt met hoe zaken werkelijk zijn verlopen, omdat de regering - die optreedt als vertegenwoordiger van de aandeelhouder van RdK - zich niet voldoende zou hebben laten informeren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.