Beweerde ‘ontmanteling Isla’ blijkt huurcontract aannemersbedrijf

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het nieuwe Statenlid Elvin Gerard van regeringspartij PNP heeft zich danig vergist en daarmee feitelijk voor niets voor ophef gezorgd.

F05 Statenlid Gerard slaat plank mis 2Gerard beweerde zondag in het bezit te zijn van documenten waaruit zou blijken dat de RdK-directeur heimelijk opdracht zou hebben gegeven voor de ‘ontmanteling’ van de volledige Isla-raffinaderij. In werkelijkheid gaat het om een huurcontract voor een beperkt deel van het terrein, bekend als het ‘Van Leer’-gebied, waarop de huurder activiteiten mag ontplooien, waaronder sloop- en renovatiewerkzaamheden.

Voor Gerard was het document ‘dat in zijn brievenbus was beland’ reden om het vertrouwen in directeur Marcelino de Lannoy van Refineria di Kòrsou (RdK) op te zeggen. En, als het aan het Statenlid van Nashonal lag, moest het voltallige parlement in spoedzitting bijeenkomen om ervoor te zorgen dat De Lannoy per direct uit zijn functie zou worden gezet. Dit alles ventileerde hij voor de microfoon van Radio Direct, waarna een WhatsApp met het geluidsfragment als een lopend vuurtje werd verspreid.

Op de vraag van het Antilliaans Dagblad om inzage in het document dat Gerard in zijn bus had ontvangen, gaf de parlementariër vrijwel direct gehoor. Het zijn tien bladzijden en het betreft een ‘Lease Agreement’ tussen RdK en het particuliere bedrijf Koole Contractors Caribbean bv. Hiermee verhuurt RdK en huurt Koole en wel met ingang van 1 september 2021 en met een duur van in principe tien jaar.

Het contract is getekend door RdK-directeur De Lannoy en Hermanus Faijdherbe namens Koole Contractors Caribbean. Laatstgenoemde staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als (enige) bestuurder-directeur. Koole blijkt vrij recent te zijn opgericht, namelijk in december 2020. Het is een ‘gespecialiseerd aannemersbedrijf’ aan de Pletterijweg, dat doet aan ‘detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen’.

Wie het document bekijkt, ziet al snel dat het niets van doen heeft met een complete ontmanteling van de olieraffinaderij. Integendeel, illustraties achterin de leaseovereenkomst, waaronder een plattegrond, laten zien dat het Van Leer-gebied slechts een zeer klein deel bestrijkt van de totale oppervlakte. Koole krijgt de beschikking over circa 8.500 vierkante meter langs een kade, grenzend aan de zogeheten ‘Geiten Eilanden’. In totaal telt ‘New Emmastad Real Property’ 404,3 hectare. Eén hectare is 10.000 vierkante meter.

F05 Statenlid Gerard slaat plank mis 1Zelf begrijpt de RdK-topman helemaal niets van de onnodige consternatie. Hij legt desgevraagd uit: ,,Koole Contractors heeft de containerkranen van Curaçao Port Services (CPS) gesloopt en heeft terrein nodig voor overslag. We hebben een contract getekend voor de verhuur van het Van Leer-terrein, wat sowieso niet zou gaan naar Corc.” Corc staat voor Curaçao Oil Refinery Complex, de lokale vennootschap die als ‘preferred bidder’ mag proberen de exploitatie van de Isla over te nemen als het voldoet aan bepaalde criteria.

De Lannoy is verbijsterd: ,,Nu wordt dat vertaald als ‘Chonky gaat de raffinaderij slopen’. Maar er wordt helemaal niet gedaan aan hoor en wederhoor. ‘How low can we go?!’.” De directeur van RdK vertelt dat het aannemersbedrijf over de nodige expertise beschikt: ,,Koole heeft ook een contract om alle gezonken vaartuigen in Simpson Bay op Sint Maarten te bergen en slopen. Gefinancierd door de Wereldbank. Ook dat materiaal wordt bij ons overgeslagen. Meer werkgelegenheid en maritiem verkeer voor Curaçao.”

‘Jammer’ dat het zo moet gaan, zegt De Lannoy tot slot. Intussen had het Statenlid van PNP, de partij van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia, de RdK-functionaris publiekelijk al helemaal afgeschilderd als een staatsvijand. Kennelijk zonder eerst navraag te doen; bij RdK, bij zijn partij, de fractie of het kabinet.

Gerard was van plan gisteren direct al een brief te sturen naar de regering om opheldering te vragen, zo kondigde hij zondag aan. De PNP-politicus vond het in dit verband ook nodig te melden dat hij nu wel begrijpt waarom De Lannoy constant wordt omringd door ‘zes bodyguards’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.