Directeur De Freitas: Interesse van drie partijen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Oil Refinery Complex (Corc) spreekt van een nieuwe fase op weg naar een finale overeenkomst met Refineria di Kòrsou (RdK). De overname van de raffinaderij kan in drie, vier weken rond zijn. Waar het allemaal om draait is ‘vertrouwen’.

F01 CorcDat was de kern van de boodschap van Corc-directeur Manoel Da Silva De Freitas woensdagmiddag in de Staten. De Freitas, die samen met Javier Hernández de directie vormt van het lokale bedrijf, gaf een presentatie en beantwoordde de vragen van de Statenleden.

,,Vertrouwen, dat is het sleutelwoord”, zei De Freitas. Dat vraagt hij ook van het Curaçaose parlement. ,,Ons enige doel is de raffinaderij weer te openen. Daarvoor hebben we een strategie uitgezet en daar wijken we niet vanaf.” Gisterochtend werd een belangrijke stap genomen met overeenstemming over de Government Agreement, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over een Hinderwetvergunning.

Maar om werkelijk van start te kunnen moet een partij gevonden worden die ruim een miljard dollar wil investeren in de opstart en renovatie van de installaties.

Eerder werd het contract met de Braziliaanse partner, Roberto Viana, verbroken omdat die niet kon aantonen over voldoende fondsen (‘proof of funds’) en olie (‘proof of product’) te beschikken. Nu zijn er in ieder geval drie groepen die interesse hebben om in de raffinaderij op Curaçao te investeren. De Freitas kan geen namen noemen. Het gaat om investeringsbedrijven die beursgenoteerd zijn. ,,Als we over de onderhandelingen naar buiten treden kan dat direct gevolgen hebben voor de waarde van de aandelen. We zijn gebonden aan een non-disclosure agreement.” De Corc-directeur vraagt de Statenleden ‘nog twee, drie weken geduld te hebben’. ,,Op het moment dat we een contract tekenen, maken we de namen bekend.”

Met overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), de eigenaar van de terreinen en installaties, werd in mei dit jaar een ‘draft deed’ getekend, de ontwerpakte voor de overname van de raffinaderij en de installaties bij Bullenbaai. ,,Daarin zijn de voorwaarden opgenomen voor een long-lease-agreement”, legt De Freitas uit aan de Statenleden. Corc heeft zich daarmee onder andere verbonden aan een investering van 150 miljoen dollar voor het opstarten van de raffinaderij. Dat proces gaat zes tot negen maanden duren. De Freitas denkt dat in die eerste periode 1.200 tot 1.500 contractarbeiders aan het werk zijn en noemt als voorbeeld het schoonmaken van de terreinen die vol met onkruid staan. ,,Daar zijn al honderden mensen en miljoenen guldens voor nodig.”

RdK-directeur Marcelino de Lannoy zegt desgevraagd dat er ‘geen onderhandelingen meer zijn tussen Corc en RdK’. ,,Corc moet nu zelf zorgdragen voor de overeengekomen ‘Binding Closing Conditions.” Het gaat dan om de Government Agreement, vergunningen, ‘proof of funds’ en ‘proof of access tot crude’. ,,RdK heeft nog niets gezien, maar het zou kunnen dat Corc bijna zo ver is om de finale overeenkomst te tekenen”, zegt De Lannoy in een reactie.

In de centrale commissievergadering van de Staten legt De Freitas uit dat Corc een voertuig is om investeerders binnen te krijgen. Wat Corc de multinationals biedt is vooral vertrouwen. ,,Wij zijn een lokaal bedrijf met yu’i Kòrsou en weten de weg in al die ingewikkelde procedures op het eiland. Zo voorkomen we dat een potentiële investeerder bij voorbaat weg rent. We voelen de pijn van de samenleving door het stilliggen van de raffinaderij.”

De Curaçaose fabriek kan elk type olie verwerken. Dat is een groot voordeel. Wereldwijd, maar ook in de regio - voor de kust van Suriname en Guyana bijvoorbeeld - zijn olievelden beschikbaar, maar de raffinagecapaciteit is beperkt. De Freitas voorspelt dat er zeker nog voor 20 tot 25 jaar werk is. ,,We krijgen nu al aanvragen van bedrijven die een alliantie willen sluiten met ons. De raffinaderij is een sieraad en zo verkopen we die ook.” Het wachten is dus op het toehappen van één van de geïnteresseerde partijen. Dan zal het geld, in afwachting van een definitieve overgang van de installaties, allereerst op een escrow-rekening worden gestort.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).