Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De cyberaanval die onlangs op het operationele netwerk van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft plaatsgevonden, moet niet worden onderschat.
cbcs,,Het brengt namelijk veel onzekerheid met zich mee als dit belangrijke instituut daadwerkelijk is gehackt en belangrijke informatie over de bank zelf en haar klanten hierbij kwijt zijn geraakt.”
Dat stelt MFK-Statenlid Amerigo Thodé in een brief aan minister Javier Silvania (MFK) van Financiën. In zijn schrijven stelt de parlementariër 22 vragen over de cyberaanval die de CBCS onlangs trof. ,,Offshorebedrijven hebben aangegeven in shock te zijn en tot en met maandagochtend nog niet door de Centrale Bank te zijn geïnformeerd over de cyberaanval. De MFK-fractie is van mening dat dit heel ernstig is en verwacht dat zowel minister Silvania als minister Irion van Sint Maarten dit serieus nemen en de betreffende personen verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd, maar ook dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen om te garanderen dat dit nooit meer kan gebeuren”, zo schrijft Thodé in zijn brief aan Silvania.
De MFK-fractie vindt dat er regelmatig noodzakelijke investeringen in de CBCS moeten worden verricht om cyberaanvallen in de toekomst te voorkomen en om de bank en zijn klanten te beschermen.
Het MFK-Statenlid wil onder andere weten wanneer precies de cyberaanval heeft plaatsgevonden, maar ook wat voor gevolgen dit heeft voor de Centrale Bank en de munt. Klopt het, zo vraagt Thodé, dat de aanval te maken heeft met het onderzoek ‘Amatista’ van het Openbaar Ministerie, zoals onlangs gepubliceerd in een krant en is het echt zo dat de CBCS heeft bezuinigd op online-veiligheidssystemen? Worden de noodzakelijke investeringen gepleegd om te voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren?
Thodé stelt ook vragen over de IT-afdeling van de CBCS en wil onder andere weten hoeveel personen er horen te werken en hoeveel er daadwerkelijk waren. ,,Is het aantal dat er nu werkt voldoende om de veiligheid te waarborgen? Welk niveau van onderwijs hebben de personen werkzaam op deze afdeling genoten?”
Het Statenlid vraagt de minister of hij ook vindt dat de cyberaanval de rust en stabiliteit die de CBCS hoort uit te stralen heeft aangetast en wie er verantwoordelijk wordt gehouden, maar ook welke additionele maatregelen nu worden getroffen door het veiligheidsteam van de CBCS. Tot slot wil Thodé weten of de CBCS al bij hem verslag heeft uitgebracht over wat er precies heeft plaatsgevonden en wanneer de minister van plan is naar de Staten te gaan om daar uitleg te geven over wat zich binnen de Centrale Bank heeft voorgedaan met betrekking tot de cyberaanval.
Thodé sluit zijn schrijven af met ‘de herinnering’ dat de minister conform de staatsregeling verplicht is de Staten binnen twee maanden informatie te geven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).