VBC-directeur Hodge: Schrappen juni onterecht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) gaat ervan uit dat de NOW-regeling in ieder geval tot eind dit jaar beschikbaar blijft. Een groot aantal bedrijven op het eiland heeft het financieel nog moeilijk.
vbcVBC-directeur Daniel Hodge wijst erop dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), uitgaande van een NOW-regeling tot eind 2021, een economische groei van 0,1 procent voorspelt. ,,Zonder NOW verandert die prognose zeer waarschijnlijk in een krimp”, zegt Hodge. Want de coronapandemie is nog lang niet voorbij en evenmin de economische crisis die daardoor werd veroorzaakt. Hodge noemt de amusementswereld (farándula), het uitgaansleven en de horeca als voorbeelden van sectoren waar bedrijven het financieel nog zwaar hebben. ,,Daarom vinden wij dat de NOW-regeling tot eind dit jaar moet blijven.”
De VBC is niet gehoord voordat de aanpassingen van het steunpakket zijn doorgevoerd. ,,Heel jammer”, zegt Hodge. Beide regelingen, de loonsubsidie Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO) raken veel sectoren in het bedrijfsleven. Hodge: ,,Het is altijd beter als er een breed draagvlak is voor dit soort beslissingen.” De VBC vindt het niet juist dat de regering heeft besloten om juni te schrappen voor aanvragen. Bedrijven zijn uitgegaan van een bepaalde steun, maar nu krijgen zij niets of minder dan verwacht. De vereniging had liever gezien dat de aanpassingen vanaf juli werden doorgevoerd. ,,Toen kwamen de economische activiteiten poko poko weer op gang”, zegt Hodge. ,,De laatste lockdown liep tot ergens in mei door. Dat heeft veel bedrijven behoorlijk benadeeld, winkels in Punda en Otrobanda bijvoorbeeld.”
Donderdag heeft het kabinet-Pisas via een persbericht laten weten dat de overheid verder gaat met een aangepaste vorm van de NOW en de TBZO. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is gestopt. Het portaal voor de twee subsidies kon weer worden geopend nadat het tweede deel van de zesde tranche liquiditeitssteun van Nederland was ontvangen (92,5 miljoen gulden). Ondernemers kunnen aanvragen indienen voor de twee subsidies voor de maanden juli, augustus en september en krijgen de toegekende bedragen nog deze maand uitbetaald, zo belooft de regering. Dat is inclusief de nog uitstaande toegekende subsidies over de maand mei. Wat betreft juni kan het portaal niet geopend worden, omdat er voor die maand ‘geen fondsen meer beschikbaar zijn’, aldus de overheid in het persbericht vorige week. Om in aanmerking te komen voor de NOW-subsidie wordt, volgens de nieuwe voorwaarden, uitgegaan van een gemiddeld omzetverlies van minimaal 25 procent over een periode van drie maanden. Dit was eerder één maand. De loonsubsidie is verlaagd van maximaal 100 naar 80 procent van het verlies aan inkomsten. Het subsidiebedrag van de TBZO-regeling is verlaagd van maximaal 1.335 gulden naar 1.000 gulden per maand.
VBC-directeur Hodge vindt het ‘opmerkelijk’ dat ook bij het aanvragen van de NOW belastinggegevens en onder andere een jaarrekening worden gevraagd door de overheid. ,,Het gaat om het behoud van banen, om loonsubsidie”, zegt Hodge. ,,In feite zou het NOW-bedrag direct aan de werknemer moeten worden doorgesluisd.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).