Vraag of motie van Staten overtuigend is voor Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Heeft de nieuwe Curaçaose regering Nederland kunnen geruststellen wat betreft de uitvoering van de maatregelen in het Landspakket? Is er voldaan aan de voorwaarden om groen licht te geven voor de zesde tranche liquiditeitssteun? Daarover moet vandaag meer duidelijkheid komen.

F01 Knops Geld of niet 1Voor vanochtend 9.00 uur is er een persconferentie aangekondigd met de Curaçaose premier Gilmar Pisas (MFK) en de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Knops kwam zaterdag voor een werkbezoek aan op Curaçao en had diezelfde middag nog een ontmoeting met minister-president Pisas en vicepremier Rutmilda Larmonie-Cecilia (PNP) in Fort Amsterdam. Een kennismakingsgesprek van een klein uur waarin nog niet inhoudelijk is ingegaan op de liquiditeitssteun en de voorwaarden die Nederland daaraan verbindt. ,,Zeer informeel en een heel goed gesprek”, zei staatssecretaris Knops na afloop in een ingelaste uitzending van TV Direct. ,,Het was voor het eerst dat we elkaar fysiek hebben ontmoet.”

Vandaag zal Knops ook kennismaken met de andere vier Curaçaose ministers en zal ‘meer inhoudelijk’ over onderwerpen worden gesproken. De staatssecretaris was positief gestemd. ,,Ik ben heel blij dat het kabinet-Pisas de zaken voortvarend oppakt. De regering zit er nog maar net en heeft zijn uiterste best gedaan om aan de voorwaarden te voldoen. Er zijn al een aantal dingen gebeurd, maar nog niet alles.” Ook Larmonie-Cecilia verwacht dat vandaag dieper wordt ingegaan op verschillende thema’s. Het gesprek zaterdag betrof vooral de procesgang die moet worden doorlopen. Larmonie-Cecilia: ,,Waar we aan moeten voldoen, welke perspectieven er zijn. We willen als regering een duidelijk beeld hebben van hoe alles is gelopen tot nu toe.” Curaçao heeft de volgende tranche liquiditeitssteun dringend nodig om de tekorten in het derde kwartaal te kunnen dekken. In totaal gaat het om 168 miljoen gulden, maar het eerste deel is 75,5 miljoen.

Donderdag werd in ieder geval een belangrijke stap gezet toen in het parlement de twee wetsvoorstellen werden aangenomen waarmee de verlaging met 25 procent op het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van Statenleden en ministers een juridische grondslag heeft. De Landsverordeningen zijn gepubliceerd en van kracht. Daarmee is ten minste aan een van de voorwaarden van Nederland voldaan. Maar de vraag is of de motie die diezelfde dag werd aangenomen overtuigend genoeg is voor de Nederlandse regering. Daaruit zou moeten blijken dat het parlement, net als de regering, de onderlinge regeling van november 2020 tussen Nederland en Curaçao herbevestigt. Op 2 november tekenden toenmalig premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en Knops de overeenkomst die de regeringen van Curaçao en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het Landspakket Curaçao. In de motie van 1 juli geven de Statenleden groen licht aan de regering-Pisas om verder te onderhandelen met Nederland in het kader van de liquiditeitssteun, ‘gebaseerd op gezamenlijke afspraken en het structureel informeren van het parlement’. Maar tegelijkertijd dringt het parlement erop aan dat een en ander gebeurt ‘met respect voor de autonomie van ons land zoals is verankerd in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden en de Staatsregeling van Curaçao’. Bovendien moet rekening gehouden worden met alle bezwaren die eerder zijn aangevoerd door de Raad van Advies en de Raad van State.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).